1 januari 2019 börjar ett unikt samarbete mellan Skandinavisk teologisk högskola och Southeastern University, Florida, USA. Samarbetet vill erbjuda det bästa av två världar: studier online på STH i europeisk akademisk tradition och amerikanskt campusliv med stor bredd och fokus på pastoral tjänst, mission och lovsångstjänst.

Southeastern University (SEU) är knutet till det världsvida pingstsamfundet Assemblies of God med 3,2 miljoner medlemmar i USA och globalt 69 miljoner medlemmar i 370 000 församlingar.

SEU och erbjuder en stor bredd akademiska program från teologi till media och ekonomi. För närvarande har man nästan 9000 studenter, som studerar både på campus och på distans.

Southeastern University ligger i vackra Lakeland, Florida, med dess fantastiska natur och närhet till världsattraktioner som Disney World, Universal Studios och allt som amerikanskt campusliv erbjuder: amerikansk fotboll, chapel med de 1700 studenter som bor på området och fräscha omgivningar.

 

Ömsesidig glädje över samarbetet

STH:s rektor gläder sig över samarbetet:

– Vi har ända sedan 1980-talet goda erfarenheter av samarbete med ett amerikanskt universitet och tror att detta partnerskap kan erbjuda det bästa av två världar, säger Anders Gerdmar, rektor för STH.

– Utöver en ackrediterad examen erbjuder samarbetet en spännande kombination av ett starkt teologiskt program, en internationell studieupplevelse och SEU:s stora kompetens när det gäller ledarskap och lovsångstjänst.

Rektorn från SEU, Dr Kent Ingle delar glädjen:

– Vi är entusiastiska över möjligheten att vara partners med Skandinavisk teologisk högskola och kunna erbjuda europeiska studenter möjligheten att ta en bachelorexamen vid det främsta pingströrelseanknutna universitetet i USA, Southeastern University.

– Detta samarbete skapar en viktig koppling med våra pingst-karismatiska bröder i Europa, slutar Ingle.

 

Samarbetet STH-SEU

De två institutionerna är partners i projektet och samarbetet fungerar så att studenterna kan läsa en hel internationellt godkänd Bachelorexamen (motsvarande kandidatexamen) på SEU genom att ta 75% av kurserna på distans i Sverige och 25% på distans eller on campus i Florida, motsvarande ett års studier. Man kan till exempel ta en termin i Florida och fokusera på pastorstjänst, lovsång eller mission, men göra övriga kurser på nätet. Efter avslutad bachelorexamen kan man gå vidare på både master- och doktorsnivå på SEU eller på annat internationellt universitet.

Studenterna kan också välja att slutföra sin examen endast på STH.

 

Examina

Den examen som erbjuds via SEU är Bachelor of Arts in Ministerial Studies med tre olika specialiseringar: Pastoral Ministry, Worship eller Missions.

Studenterna på STH kan fortsätta med de examina de har påbörjat eller tillgodoräkna sig de kurser de klarat av i en amerikansk examen eller fortsätta med svensk examen. STH har 25 års erfarenhet av att samarbeta med ett amerikanskt universitet vilket underlättar samarbetet.

Ackreditering

Southeastern University har ackreditering på toppnivå i USA via Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges, samma officiella ackreditering som gäller i elva stater i sydöstra USA. Studierna på campus i USA berättigar till studiestöd från CSN.

Campus life

On campus på SEU i Florida erbjuds ett typiskt amerikanskt campusliv på ett kristet universitet: undervisning, chapel och vitalt andligt liv, amerikansk fotboll och en mängd andra sporter.

 

Effektivt från vårterminen 2019

Studenter kan redan vårterminen 2019 påbörja studier inom STH-SEU-examen. Kontakta antagningsenheten på STH för mer information, antagning@teol.se.

 

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X