Antagna studenter

Registrera dig nu

Innan varje registreringsperiod publiceras ett schema med aktuella kurser på hemsidan för Skandinavisk teologisk högskola. Datum för registreringsperioden anges i kalendariet och registrering måste göras under denna tid. Kursregistreringar som görs senare medför en avgift.
Studenterna bestämmer själva i samråd med studievägledare vilka kurser de vill läsa för varje termin. Alla kursregistreringar måste vara genomförda innan terminsstart (för terminsdatum, se kalendariet). Information om personligt lösenord skickas ut till studenten via e-post innan registreringsperiodens början.

Kursregistreringen är inte giltig förrän studenten har accepterat och signerat våra etiska riktlinjer.
Skandinavisk teologisk högskola förbehåller sig rätten att stryka kurser från schemat om antalet registrerade studenter är otillräckligt.

Registrering för första gången

Om du ännu inte har ansökt till Skandinavisk teologisk högskola, se först Ansökan.

Studenterna bestämmer själva i samråd med sin studievägledare vilka kurser de vill läsa för varje termin. Alla kursregistreringar måste vara genomförda innan terminsstart (för terminsdatum, se kalendariet). Information om personligt lösenord och studievägledare skickas ut till studenten via e-post vid antagning till högskolan.

Skandinavisk teologisk högskola förbehåller sig rätten att stryka kurser från schemat om antalet registrerade studenter är otillräckligt.

Hoppa av eller lägga till kurser

Under terminens första två veckor kan studenten hoppa av eller lägga till kurser, med tillåtelse av sin studievägledare, under förutsättning.

Eventuella avhopp från kurser efter andra veckan av terminen (eller fr o m första dagen av en modulkurs) innebär att kursavgift ändå tas ut, helt eller delvis.

Läsa kurser som åhörare

Studenter kan, med tillstånd från berörd lärare och sin studievägledare, läsa kurser som enbart åhörare, utan att erhålla de akademiska poängen. Detta ger studenten möjlighet att gå på lektioner för sin personliga utveckling utan att behöva skriva prov och eventuella uppsatser.