Vissa av STH:s kurser är öppna för den som vill ta fristående kurser utan att vara bunden till ett särskilt program. Kurserna kan tas för poäng som tillgodoräknas i examen. Då ingår prov och uppsatser. De kan också tas som åhörare. Då krävs närvaro, men inget deltagande i examination.

Följande kurser är tillgängliga:

Se Grundkurs i teologi.

Kursavgifter:

Priset för enstaka kurser (om man inte hoppar på vårt erbjudande) är 400 kr / poäng. Alltså kostar 7,5 poängskurs 3000 kr.