Vissa av STH:s kurser är öppna för den som vill ta fristående kurser utan att vara bunden till ett särskilt program. Kurserna kan tas för poäng som tillgodoräknas i examen. Då ingår prov och uppsatser. De kan också tas som åhörare. Då krävs närvaro, men inget deltagande i examination.

Följande kurser är tillgängliga:

Grundkurs i teologi/fristående kurser

TE 100 Introduktion till teologi m studieteknik & skrivkurs (5 p)

Kursen introducerar ämnet teologi och ger en bred översikt över kristna doktriner och praxis, inklusive viktiga frågor om Gamla och Nya testamentet. Den hjälper också studenterna att utveckla effektivare studievanor samt tekniken hur man skriver välkonstruerade uppsatser. Detaljerad beskrivning.

Lärare: Docent Anders Gerdmar, Doktorand Pavel Hoffman
Kursen ges på internet och startar vår- och hösttermin.
Kan läsas på helfart eller halvfart.

TE 101 Teologi, kultur och idéhistoria (12,5 p)

Kursen innehåller en bred översikt av den västerländska idé- och kulturhistorien med fokus på den roll som teologi och filosofi spelat i olika kulturepoker, från antiken och medeltiden fram till dagens postmoderna samhälle. Detaljerad beskrivning.

TE 102 Världens religioner (7,5 p)

Kursen ger en översikt av den historiska och teologiska utvecklingen av judendom, islam, hinduism och buddhism, samt en kortare översikt av religion i Kina och Japan och traditionell religion i Afrika. Vidare ger kursen en översikt över hur religion, kultur och politik samspelar i olika områden i världen. Detaljerad beskrivning.

TE 131 Introdukton till bibelvetenskap: GT (7,5 p)

En allmän introduktion till Gamla testamentets böcker som behandlar frågor om kanon, författarskap, tillkomst, datering, samt ger viss bakgrundskunskap om det geografiska och arkeologiska sammanhang där Bibelns händelser ägde rum. Detaljerad beskrivning.

TE 130 Introdukton till bibelvetenskap: NT (7,5 p)

Ett studium av det historiska materialet i Nya testamentet och utforskande av frågor som författarskap, källor, trovärdighet och kanonicitet. En översikt av Nya testamentet bok för bok ingår. Detaljerad beskrivning.

TE 140 Systematisk teologi & etik (12,5 p)

Kursen syftar till grundläggande förståelse och analys av dogmatikens inledningsfrågor samt av centrala kristna läror, med speciell hänsyntill den protestantiska traditionen. Inom kursen behandlas också skilda moralfilosofiska teorier om vad som kännetecknar en rätt handling och en god människa. Detaljerad beskrivning.

TE 150 Pentekostalismen – historia, spiritualitet och utbredning (7,5p)

Kursen innehåller en historisk översikt över pentekostalismen historiska utveckling, teologi, spiritualitet och geografiska utbredning i världen och i Sverige. Pentekostalismens teologi och praktik sätts in i både lokala och globala sammanhang, där sociala, politiska, kulturella och teologiska faktorer identifieras och analyseras i relation till utformningen av pentekostala 2 kyrkor och pentekostal spiritualitet. Kurser innehåller två kortare metodövningar, där studentens förmåga att tillämpa kunskaper prövas ifråga om pentekostal spiritualitet i gudstjänstsammanhang och ifråga om källkritisk metod i en lokal församlingshistorik. Detaljerad beskrivning.

TL 101 Etik i tro och samhälle (5 p)

Kursen undersöker de teologiska och metodologiska grunderna för etiska principer och moral. Teorier inom filosofisk etik analyseras och jämförs med kristen etik. Kristna principer och tillvägagångssätt för beslutsfattande diskuteras, med tillämpning på praktiska livsproblem och etiska dilemman.

Kursen ingår som delkurs i Systematisk teologi och etik, 12,5 p, men kan läsas som separat kurs. Detaljerad beskrivning.

Se Grundkurs i teologi.

Kursavgifter:

Priset för enstaka kurser (om man inte hoppar på vårt erbjudande) är 400 kr / poäng. Alltså kostar 7,5 poängskurs 3000 kr.