Bachelor of Arts in Ministry: Bli formad för din kallelse!

Mimmi

Huvud

Rejäl kunskap i teologi

Ögon

Guds vision för din framtid

Mun

Tränad att predika Guds Ord!

Hjärta

Älska Gud och människor

Händer

Praktisk kunskap om själavård, predikan, församlingstillväxt

Knän

Starkt liv i bön och helig Ande

Fötter

Gå ut i hela världen och predika!

Wilmer