Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakultetens uppgift är att främja det livslånga lärandet och att skapa kurser för dig som är intresserad av lärande, oavsett om du är lärare till professionen eller arbetar inom en lärande organisation, studerar på universitet eller vill förbereda dig för universitetsstudier. Skandinavisk teologisk högskola vill genom den Pedagogiska fakulteten vara ett komplement inom den svenska universitetsvärlden och erbjuda kurser som vilar på kristen värdegrund. Vi har kurser inom en mängd olika vetenskapsområden såsom naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap och värdegrund/idéhistoria. Inom kort kommer Pedagogiska fakulteten även att erbjuda en kompletterande lärarutbildning.

För dig som:

 • vill lära dig mer ur ett kristet perspektiv oavsett tidigare bakgrund
 • vill komplettera din lärarutbildning
 • vill komplettera dina tidigare studier
 • vill förbereda dig för universitetsstudier

Kurser

Pedagogiska fakulteten erbjuder kurser inom bland annat följande områden:

 • Stress, prestation och återhämtning
 • Skapelsetro kontra evolution (Biblical Creation on Solid Ground)
 • Utveckling av lärarrollen
 • Den västerländska civilisationens historia
 • Pedagogiska kurser i hjärnbaserat lärande, pedagogiskt ledarskap och cor-pedagogik
Detaljerade kursplaner kan hittas här.

Alla kurser kan läsas som fristående kurs och några av kurserna ges på engelska. Kurserna ges på kvartsfart med ett seminarium  i månaden online. I övrigt lyssnar man till inspelade föreläsningar och gör arbetsuppgifter.

Lärare vid Pedagogiska fakulteten

 • Professor Paul D Burge, Ed Dr, Honorary Chariman och Curriculum Expert.
 • Professor Torbjörn Aronson. Docent i kyrkohistoria, pionjär för kristen utbildning. Ansvarig för värdegrundscertifieringen.
 • Professor Ola Hössjer. Fil dr och studierektor vid Stockholms universitet. Författare och föreläsare i kristen apologetik.
 • Doktor Anitha Risberg. Ledare för utvecklingsteamet, prisbelönt pedagog.
 • Docent Annette Graves. Docent i pedgogik vid Southeastern University, USA.
 • Rektor Emeritus Bo Nyberg. Pionjär för kristen skola, tidigare ordförande i Kristna friskolerådet.
 • Skolchef Anders Dunemyr. MA i pedagogik. Specialist på läroplansfrågor.
 • Birgitta Nordin. MA i pedagogik. Erfaren lärare och eldsjäl för kristen lärarutbildning.
 • Rektor Emerita Helena Virsén. MA i pedagogik. Brinner för hjärnbaserat lärande.

Professor Paul D Burge, Ed Dr, Honorary Chariman och Curriculum Expert

Doktor Anitha Risberg. Ledare för utvecklingsteamet, prisbelönt pedagog

Annette Graves. Docent i pedgogik vid Southeastern University, USA

Rektor Emeritus Bo Nyberg. Pionjär för kristen skola, tidigare ordförande i Kristna friskolerådet

Birgitta Nordin. MA i pedagogik. Erfaren lärare och eldsjäl för kristen lärarutbildning

Rektor Emerita Helena Virsén. Brinner för hjärnbaserat lärande.

Skolchef Anders Dunemyr. Specialist på läroplansfrågor.

Professor Torbjörn Aronson. Pionjär för kristen utbildning. Ansvarig för värdegrundscertifieringen.

Professor Ola Hössjer. Författare och föreläsare i kristen apologetik.