Grundkurs i teologi på svenska 60p:

Grundkurs i teologi ger en bred översikt över teologi och religionshistoria. Den idéhistoriska kursen syftar till att sätta in den teologiska utvecklingen i en kulturell kontext medan den pentekostala kursen introducerar studenten till den expansiva pingstkarismatiska rörelsen.

Kurserna kan också tas som fristående kurser!

Kursinnehåll:

Grundkurs i teologi med pentekostal profil, 60 p

Introduktion till teologi: översikt, studieteknik, skrivkurs 4 p
Den västerländska civilisationens historia 12 p
Introduktion till Nya testamentet
6 p
Introduktion till Gamla testamentet
6 p
Kyrkohistoria 14 p
Systematisk teologi och etik 12 p
Pentekostalismen: historia, spiritualitet och utbredning 6 p