Grundkurs i teologi på svenska:

Grundkurs i teologi ger en bred översikt över teologi och religionshistoria. Den idéhistoriska kursen syftar till att sätta in den teologiska utvecklingen i en kulturell kontext medan den pentekostala kursen introducerar studenten till den expansiva pingstkarismatiska rörelsen.

Kurserna kan också tas som fristående kurser!

Följande kurser ingår:

(TE 100) Introduktion till teologi: översikt, studieteknik, skrivkurs 5p

Kursen introducerar ämnet teologi och ger en bred översikt över kristna doktriner och praxis, inklusive viktiga frågor om Gamla och Nya testamentet. Den hjälper också studenterna att utveckla effektivare studievanor samt tekniken hur man skriver välkonstruerade uppsatser.
Lärare: Docent Anders Gerdmar, Doktorand Pavel Hoffman

(TE 101) Teologi, kultur och idéhistoria 12,5 p

Kursen innehåller en bred översikt av den västerländska idé- och kulturhistorien med fokus på den roll som teologi och filosofi spelat i olika kulturepoker, från antiken och medeltiden fram till dagens postmoderna samhälle.

Lärare: Docent Torbjörn Aronson

(TE 102) Världens religioner 7,5 p

På världsnyheterna nästan varje dag hör vi om konflikter och andra händelser som har med religion att göra. Här får du lära dig grunderna i bland annat judendom, islam, hinduism och buddhism.
Lärare: TD Leif Nordenstorm

(TE 130) Introduktion till Bibelvetenskap: GT 7,5 p

Gör en resa till den fantastiska världen kring Gamla testamentet, både kulturellt och historiskt.
Lärare: TD Ingrid Faro

(TE 131) Introduktion till Bibelvetenskap: NT 7,5 p

Se Nya testamentet med nya ögon. Historisk, geografisk och kulturell bakgrund varvas med Bibeln bok för bok.
Lärare: Docent Anders Gerdmar

(TE 140) Systematisk teologi och etik 12,5 p

Kursen syftar till grundläggande förståelse och analys av dogmatikens inledningsfrågor samt av centrala kristna läror, med speciell hänsyntill den protestantiska traditionen. Inom kursen behandlas också skilda moralfilosofiska teorier om vad som kännetecknar en rätt handling och en god människa.
Lärare: Doktorand Pavel Hoffman, Docent Anders Gerdmar, Docent Torbjörn Aronson, m.fl.

(TE 150) Pentekostalismen: historia, spiritualitet och utbredning 7,5 p

Kursen handlar om den världsvida pingstkarismatiska kristendomen och undersöker teologi och historisk bakgrund till olika pingstkarismatiska kyrkor och rörelser, både i Sverige och i andra delar av världen.

Lärare: Docent Torbjörn Aronson