Teologiskt basår på svenska 60p:

Teologiskt basår ger en bred översikt över teologi och religionshistoria. Den idéhistoriska kursen syftar till att sätta in den teologiska utvecklingen i en kulturell kontext medan kursen om teologisk problemlösning hjälper studenten att utveckla effektivare studievanor samt arbetssätt för att skriva uppsats om valfritt ämne.

Kurserna kan också tas som fristående kurser!

Kursinnehåll:

Teologiskt basår, 60 p

Introduktion till teologi
6 p
Den västerländska civilisationens historia 12 p
Introduktion till Nya testamentet
6 p
Introduktion till Gamla testamentet
6 p
Kyrkohistoria 12 p
Systematisk teologi och etik 12 p
Teologisk problemlösning (Forskningsseminarium)
6 p