Stipendiefonden Morgondagens Predikanter

Gud har kallat oss till att utrusta morgondagens tjänstegåvor och till att resa upp predikanter och tjänare som både känner Gud intimt och är grundade i Ordet. I dagsläget saknar STH tyvärr statsunderstöd och det innebär att vi måste ta ut avgifter för våra kurser. Dessutom kan inte våra studenter ansöka om statligt studiestöd.

Vi tycker inte att det är rätt att pengar ska vara ett hinder för dig som är kallad att leda Guds församling i framtiden! Därför har vi etablerat en stipendiefond som ger ekonomiskt stöd i form av sponsring av studieavgiften, till ett antal av morgondagens predikanter, per läsår.

Vem kan söka?

För att beviljas stipendium krävs:

  • att du befinner dig i slutfasen på programmet Bachelor of Arts in Ministry, motsvarande ett års heltidsstudier kvar till examen,
  • att tidigare studierelaterade avgifter till STH betalts i tid,
  • att tidigare påbörjade kurser vid STH avslutats med betygen A, B eller C,

Stipendiet utdelas i form av sponsring av studieavgifter för de tio sista kurserna i examensprogrammet (motsvarande 30 credit hours/60 poäng).

Ansökan skickas till STH senast 1 aug. Beslut om stipendium fattas senast 20 augusti samma år.

Till anmälan