Stipendiefonden

Morgondagens Predikanter

Morgondagens predikanter är avgörande för hur Kristi kropp formas i framtiden. I en tid då bibeltrogen kristendom är under attack och då människor har alltmer tillgång till information och kunskap, är det helt avgörande att predikanter både känner Gud och hans Ord, och att de har de kunskaper som krävs för att kunna försvara Guds Ord och utbreda Guds rike.

Stipendiefonden Morgondagens Predikanter

Fonden används för närvarande för att täcka studenternas kursavgifter. Skandinavisk Teologisk Högskola saknar statsunderstöd och måste ta ut avgifter, samtidigt som detta gör det svårare för studenter att studera. Vid ett eventuellt beslut om examenstillstånd och statsbidrag kommer medlen att användas för behövande studenter.

Stipendiefonden Morgondagens Predikanter utlyser stipendium

För att studenten ska kunna få stipendiet ska han eller hon vara antagen till STH och lämna två rekommendationer från andliga ledare, samt för fullt stipendium uppvisa tydliga framsteg i studierna. [ Mer Information ]

Aktuella stipendier

För kommande läsårs tio stipendier behövs 119 400 kr. Fonden förvaltas av STH:s styrelse och strävar långsiktigt efter att uppnå ett sådant kapital att stipendier kan utgå av avkastningen.

Så här gör du om du vill bidra

Om du vill fråga något eller bidra till fonden, kontakta oss på kansli@teol.se.


Stipendiefonden Morgondagens Predikanter
Skandinavisk Teologisk Högskola, Salabacksgatan 58, 754 32 Uppsala, tel 018-777 15 20, E-post: kansli@teol.se