STH har för tredje gången granskats av Universitetskanslersämbetet som yttrar sig till regeringen om ansökan om examenstillstånd. Tyvärr rekommenderade de regeringen att säga nej. Varför? Förståelig kritik Först: viss kritik är förståelig om än inte berättigad. Vi har en kvalificerad lärargrupp med tre docenter (inklusive Dr Ingrid Faro som är Associate Professor, vilket motsvarar docent…

Varmt välkommen till konferens där de fem tjänstegåvorna betjänar tillsammans med fokus på väckelsens eld i Sverige! Program för MiniCampus och konferensen: Fredag 08:15-12:00 Magnus Axelsson 13:15-15:00 Magnus Axelsson (Öppet MiniCampus med STH) Eldskonferens startar: 15:30 Hanna Bloom 17:30 Marcus Bloom 19:30 Curt Johansson Lördag 09:00 Bön 09:30 Hanna Bloom 11:30 Amanda Göransson 15:00 Anders…

1 januari 2019 börjar ett unikt samarbete mellan Skandinavisk teologisk högskola och Southeastern University, Florida, USA. Samarbetet vill erbjuda det bästa av två världar: studier online på STH i europeisk akademisk tradition och amerikanskt campusliv med stor bredd och fokus på pastoral tjänst, mission och lovsångstjänst. Southeastern University (SEU) är knutet till det världsvida pingstsamfundet…

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan: