Kurser och kursplaner VT-23

Samtliga kurser kan läsas som fristående kurs eller
som en del av ett program och ges på internet.

BV 200 — Nytestamentlig exegetik 6p/3cr
BV 201 — Hermeneutik 6p/3cr (ej VT-23)
BVGT 200 — Old Testament Hebrew I 6p/3cr
BVGT 201 — Old Testament Hebrew II 6p/3cr (ej VT-23)
BVGT 310 — Gamla testamentets teologi 6p/3cr
BVNT 201 — New Testament Greek I 6p/3cr
BVNT 202 — New Testament Greek II 6p/3cr (ej VT-23)
BVNT 305 — Readings in the New Testament 6p/3cr (ej VT-23)
BVNT 310 — Evangelierna (Jesus and the Gospels) 6p/3cr
BVNT 311 — Paulinsk litteratur (Paul and His Letters) 6p/3cr
BVNT 314 — Luke and Acts 6p/3cr
BVNT 315 — Nya testamentents teologi 6p/3cr
BVNT 350 — Examensarbete (Degree Project) 15p
HIS 100 — European History 6p/3cr
KM 200 — Kyrkan från Jesus till idag – kyrkohistorisk översikt 14p/7cr
KM 201 — Nordisk kyrkohistoria 7,5p
KM 202 — Kyrkohistoria I 6p/3cr
KM 203 — Kyrkohistoria II 6p/3cr
KM 300 — World Christianity – kyrkor i världen 6p/3cr
KM 301 — Introduktion till praktisk teologi 6p/3cr
KM 310 — Missionens teologi och historia 6p/3cr
TE 100 — Introduktion till teologi: översikt, studieteknik, skrivkurs 4p/2cr
TE 102 — Världens religioner 6p/3cr
TE 104 — Den västerländska civilisationens historia (SV) 12p/6cr
TE 104  — History of Western Civilization in Christian Perspective (ENG) 12p/6cr
TE 105 — Introduktion till teologi 6p/3cr
TE 130 — Introduktion till Gamla testamentet 6p/3cr
TE 131 — Introduktion till Nya testamentet 6p/3cr
TE 140 — Systematisk teologi och etik 12p/6cr
TE 141 — Systematisk teologi 6p/3cr
TE 142 — Etik i tro och samhälle 6p/3cr (endast fristående kurs)
TE 150 — Pentekostalismen: historia, spiritualitet och utbredning 6p/3cr

Masterkurser (ges på engelska)
GBIB 551 – Old Testament Synthesis 3cr
GBIB 571 — New Testament Introduction 3cr
FED 750 — Ministry Practicum 3cr
FED 672 — Field Education _Church 3cr
GTHE 658 — Biblical Authority 3cr
GTHE 517 — Seminar in Theological Research 3cr
GTHE 518 — Introduction to Theology 3cr
PRM 573 — Major Religions of the World 3cr
GTHE 551 — Systematic Theology I 3cr
GBIB 507 — Biblical Hermeneutics 3cr
GTHE 561 — Systematic Theology II 3cr
GTHE 661 — Introduction to Christian Ethics 3cr
PRM 544 — Principles of Church Growth 3cr

Andra kurser
PED 100 Värdegrund och idéhistoria 7.5p