Betyg

Skandinavisk Teologisk Högskola använder det femdelade betygssystem som är vanligt vid olika högskolor. Det innebär att det högsta betyget på en kurs är A, vilket motsvarar 90-100% av det totala antalet kurspoäng. Därefter följer B, vilket motsvarar 80-89% av det totala antalet kurspoäng, sen C (70-79%) och D (60-69%). F som underkänd är det betyget som en student erhåller, vilken inte når upp till kursens minimikrav. Oftast innebär det mindre är 60% av det totala antalet poäng i en kurs. Det kan också förekomma kurser där enbart betygen Pass (Godkänd) och Fail (Underkänd) delas ut.