Betyg

Skandinavisk Teologisk Högskola använder det tredelade betygssystem som är vanligt vid svenska högskolor. Det innebär att det högsta betyget på en kurs är Väl Godkänd, vilket oftast motsvarar cirka 75-100% av det totala antalet kurspoäng. Därefter följer Godkänd, vilket oftast motsvarar 50-74% av det totala antalet kurspoäng. Underkänd är det betyget som en student erhåller, vilken inte når upp till kursens minimikrav. Oftast innebär det mindre är 50% av det totala antalet poäng i en kurs. Det kan också förekomma kurser där enbart betygen Godkänd och Underkänd delas ut.