Bachelor i teologi motsvarar svensk teologie kandidatexamen, dvs 180 p eller 3 års heltidsstudier (30 p per termin, 60 p per år).

Examen syftar till att ge en bred teologisk bildning med möjlighet att fördjupa sig i bibelvetenskap eller kyrko- och missionsstudier. De teologiska studierna har en pentekostal profil, vilket innebär att de inkluderar kurser i pentekostal teologi och historia och syftar till att förbereda studenter för tjänst i pingstkarismatiska församlingar.
Kurserna kan tas på hel- eller halvfart.

Innehåll i Bachelorprogrammet:

Grundkurs Huvudområde Bibelvetenskap Biområde Kyrko–och missionsstudier  
60 p 90 p 30p

Programmets uppläggning:

  • Obligatorisk Grundkurs i teologi 60 p
  • Bibelvetenskap utgör huvudområde, vilket omfattar minst 90p, och du skriver ditt obligatoriska examensarbete på 15p inom Bibelvetenskap.
  • Kyrko- och missionsstudier utgör biområde och omfattar minst 30p.Det finns möjlighet att skriva uppsats inom Kyrko- och missionsstudier motsvarande examensarbetet.
  • Det finns också möjlighet att läsa valbara kurser utöver dessa obligatoriska poängtal inom båda områdena.

Kursinnehåll:

Grundkurs i teologi med pentekostal profil, 60 p

Introduktion till teologi: översikt, studieteknik, skrivkurs 5 p
Teologi, kultur och idéhistoria 12,5 p
Världens religioner 7,5 p
Introduktion till Bibelvetenskap: GT 7,5 p
Introduktion till Bibelvetenskap: NT 7,5 p
Systematisk teologi och etik 12,5 p
Pentekostalismen: historia, spiritualitet och utbredning 7,5 p

Bibelvetenskap 90 p, inklusive examensarbete

Obligatoriska kurser:

Exegetik   7,5 p
Hermeneutik 7,5 p

NT-koncentration:

Nytestamentlig grekiska 15 p
Nytestamentlig syntax och vokabulär 15 p
Evangelierna och Apostlagärningarna 7,5 p
Paulinsk litteratur 7,5 p
Johanneisk litteratur 7,5 p
Nya testamentet i judisk kontext 7,5 p
Tematisk läskurs 7,5 p

GT-koncentration:

Bibelhebreiska 15 p
Exeges av olika genrer 7,5 p
Pentateuken 7,5 p
Profetlitteraturen 7,5 p
Poetiska böcker 7,5 p
Bibelns arkeologi och geografi 7,5 p
Gamla testamentet och det ondas problem 7,5 p
Intertestamental litteratur 7,5 p
Gammaltestamentlig kosmologi och människosyn 7,5 p
Tematisk läskurs 7,5 p

Examensarbete:

Examensarbete inom bibelvetenskap 15 p

Kyrko- och missionsstudier 30 p

Kyrko- och missionsstudier:

Kyrkan från Jesus till idag – kyrkohistorisk översikt (obligatoriskt kurs) 15 p
Skandinavisk kyrkohistoria 7,5 p
World Christianity – kyrkor i världen 7,5 p
Introduktion till praktisk teologi 7,5 p
Missionens teologi och historia 7,5 p
Antisemitism i historia och teologi 7,5 p