Bachelor i teologi motsvarar svensk teologie kandidatexamen, dvs 180 p (90 credit hours i SEU system) eller 3 års heltidsstudier (30 p per termin, 60 p per år).

Examen syftar till att ge en bred teologisk bildning med möjlighet att fördjupa sig i bibelvetenskap eller kyrko- och missionsstudier. De teologiska studierna har en pentekostal profil, vilket innebär att de inkluderar kurser i pentekostal teologi och historia och syftar till att förbereda studenter för tjänst i pingstkarismatiska församlingar.
Kurserna kan tas på hel- eller halvfart.

Innehåll i Bachelorprogrammet:

Grundkurs Huvudområde
Nya testamentet
Biområde
Gamla testamentet
 
60 p 78 p 42 p  

Programmets uppläggning:

  • Obligatorisk Grundkurs i teologi 60 p
  • Nya testamentet utgör huvudområde, vilket omfattar minst 78p, och du skriver ditt obligatoriska examensarbete (Reading course and Senior Paper) på 12p inom Bibelvetenskap.
  • Gamla testamentet utgör biområde och omfattar minst 42p. Det finns möjlighet att skriva uppsats inom Gamla testamentet motsvarande examensarbetet.
  • Det finns också möjlighet att läsa valbara kurser utöver dessa obligatoriska poängtal inom båda områdena.

Kursinnehåll:

Grundkurs i teologi med pentekostal profil, 60 p

Introduktion till teologi: översikt, studieteknik, skrivkurs 4 p
Teologi, kultur och idéhistoria 12 p
Introduktion till Nya testamentet
6 p
Introduktion till Gamla testamentet
6 p
Kyrkohistoria 14 p
Systematisk teologi och etik 12 p
Pentekostalismen: historia, spiritualitet och utbredning 6 p

Nya testamentet 78 p, inklusive examensarbete

Obligatoriska kurser:

Research Seminar
6 p

NT-koncentration:

Nytestamentlig grekiska 12 p
Exegetik
6 p
Hermeneutik
6 p
Exegetisk läskurs
6 p
Jesus och Evangelierna 6 p
Lukas och Apostlagärningarna
6 p
Paulinsk litteratur 6 p
Johanneisk litteratur 6 p
Nya testamentets teologi
6 p

Examensarbete:

Tematisk läskurs 6 p
Senior Paper inom bibelvetenskap 6 p

Gamla testamentet 42 p

Gamla testamentet:

Bibelhebreiska 12 p
Pentateuken 6 p
Jesaja 6 p
Poetiska böcker 6 p
Gamla testamentets teologi
6 p
Tematisk läskurs
6 p