Bachelor of Arts in Theology with Pentecostal Profile motsvarar svensk teologie kandidatexamen, dvs 180 p (90 credit hours i SEU:s system) eller 3 års heltidsstudier (30 p per termin, 60 p per år). Studenterna kan välja en bachelor enbart på STH eller en internationellt ackrediterad bachelor på STH och SEU

Examen syftar till att ge en bred teologisk bildning med möjlighet att fördjupa sig i bibelvetenskap eller kyrko- och missionsstudier. De teologiska studierna har en pentekostal profil, vilket innebär att de inkluderar kurser i pentekostal teologi och historia och syftar till att förbereda studenter för tjänst i pingstkarismatiska församlingar.
Kurserna kan tas på hel- eller halvfart och ges i huvudsak på distans.

Innehåll i Bachelorprogrammet:

Grundkurs Huvudområde
Nya testamentet
Biområde
Gamla testamentet
 Profilkurs
60 p 72 p 42 p 6 p

Programmets uppläggning:

  • Obligatorisk Grundkurs i teologi 60 p
  • Nya testamentet utgör huvudområde, vilket omfattar minst 78p, och du skriver ditt obligatoriska examensarbete (Reading course and Senior Paper) på 12p inom Bibelvetenskap.
  • Gamla testamentet utgör biområde och omfattar minst 42p. Det finns möjlighet att skriva uppsats inom Gamla testamentet motsvarande examensarbetet.
  • Profilkurs om pentekostal teologi och historia
  • Det finns också möjlighet att läsa valbara kurser utöver dessa obligatoriska poängtal inom båda områdena.

Kursinnehåll:

Grundkurs i teologi med pentekostal profil, 60 p

Introduktion till teologi: översikt, studieteknik, skrivkurs 6 p
Den västerländska civilisationens historia 12 p
Introduktion till Nya testamentet
6 p
Introduktion till Gamla testamentet
6 p
Kyrkohistoria I + II
12 p
Systematisk teologi och etik 12 p
Research Seminar: teologisk problemlösning 6 p

Nya testamentet 72 p, inklusive examensarbete

NT-koncentration:

Nytestamentlig grekiska 12 p
Exegetik
6 p
Hermeneutik
6 p
Exegetisk läskurs
6 p
Jesus och Evangelierna 6 p
Lukas och Apostlagärningarna
6 p
Paulinsk litteratur 6 p
Johanneisk litteratur 6 p
Nya testamentets teologi
6 p

Examensarbete:

Tematisk läskurs 6 p
Senior Paper inom bibelvetenskap 6 p

Gamla testamentet 42 p

Gamla testamentet:

Bibelhebreiska 12 p
Pentateuken 6 p
Jesaja 6 p
Poetiska böcker 6 p
Gamla testamentets teologi
6 p
Tematisk läskurs
6 p

Profilkurs 6 p

 Pentekostalismen 6 p