Välkommen till Skandinavisk teologisk högskola!

Teologiutbildning – detta är vårt programutbud:

Högskoleutbildning i teologi

Två- till treårig högskoleutbildning i teologi.

Församlingsledarutbildning

Teologiutbildning på högskolenivå med pastoral ram för dig som vill arbeta i församling.

Fortbildning för pastorer och församlingsledare

STH Ledarskapsinstitut erbjuder fortbildning för aktiva församlingsledare.

Samarbete mellan Southeastern University och STH

1 januari 2019 började ett unikt ackrediteringssamarbete mellan STH och Southeastern University, USA.

STH har för tredje gången granskats av Universitetskanslersämbetet som yttrar sig till regeringen om ansökan…

Varmt välkommen till konferens där de fem tjänstegåvorna betjänar tillsammans med fokus på väckelsens eld…

1 januari 2019 börjar ett unikt samarbete mellan Skandinavisk teologisk högskola och Southeastern University, Florida,…

Se fler nyheter »

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev via e-post
eller läs mer nyheter på vår blogg.