Kursavgifter för program

Församlingsledarutbildning (nya kursavgifter fr o m vt-20)

Heltidsstudier teologi inkl Församlingsledarutbildning (30p per termin + praktiska programmet): 2 245 kr/månad i 6 månader.
Halvtidsstudier teologi inkl Församlingsledarutbildning (15p per termin + praktiska programmet): 1 245 kr/månad i 6 månader.

Bara teologiprogrammet (nya kursavgifter fr o m vt-20)

Heltidsstudier teologi (30p per termin): 2 000 kr/månad i 6 månader.
Halvtidsstudier telogi (15p per termin): 1 000 kr/månad i 6 månader.

Kursavgifter för enstaka kurser

Priset för enstaka kurser är 450 kr / poäng.