Att träna en ny generation tjänstegåvor är vår kallelse!

Registrera din församling som partner i detta uppdrag. Var en av de 40 församlingar som behövs varje månad.

Anmälan Församlingspartner!

Det är nu vi behöver vända trenden!
 
  • STH kommer att kontakta er med mer information och detaljerade diskussioner kring ert upplägg (hur ofta och hur ni vill ge, planering av eventuellt besök samt vem som ska ta den 1:a kostnadsfria kursen)

Få saker är mer strategiska i den här tiden är att se en ny generation tjänstegåvor växa upp. Vi behöver hela bredden, och att det är nödvändigt att de grundas i en kompromisslös bibeltro och en stark smörjelse att predika evangeliet.

Men vi kan inte göra någonting utan församlingarna, som är basen för all förkunnelse och evangelisation, och där framtidens tjänstegåvor måste tränas och rotas.

STH har inget samfund eller någon stat som stöder eller styr. Samtidigt är vi fria att fullgöra vårt uppdrag utan toppstyrning. Men utan rötter i församlingen och utan pengar kan vi inte fullgöra uppdraget.

Församlingspartner – en Win-win
Vi arbetar därför för att hitta en relation med församlingar som kan vara en win-win:

  • STH ger alla församlingar som blir partner med oss en kostnadsfri 7,5-poängskurs per termin (värde upp till 3,000 kr, kan användas av valfri pastor/ledare i församlingen).
  • Församlingar går in i en andlig och ekonomisk partnerrelation och STH:s lärare kan besöka församlingen med bibeldagar, seminarier och möten.

Det är detta vi lever för: att bygga upp Kristi kropp!

Ett samarbete för Sveriges framtid
Stabila och skarpa tjänstegåvor är en nyckelfråga för Guds rikes utbredande i landet. Jag tror ett samarbete mellan teologisk utbildning och församlingar är idealiskt. Utan församlingsförankring och mentorskap i församling inga rötter, utan utbildning inte den kunskap och skärpa som behövs idag.

Vill du ta upp frågan i styrelsen? Här uttalar 10 tongivande pastorer sitt stöd för STH.

Det är viktigt att församlingen gemensamt vill ta ansvar för framtiden. Ta därför gärna upp frågan till bön och samtal med församlingens ledning. Jag tror att vi tillsammans kan påverka Sveriges andliga framtid genom att träna morgondagens predikanter.

För Guds rikes tillväxt i Sverige,

SKANDINAVISK TEOLOGISK HÖGSKOLA

 

 

Anders Gerdmar

Rektor