Untitled design-3

Lär känna din kallelse!

När Jesus ser folkskarorna som en hjord utan herde ber han: ”Gud, sänd herdar till din hjord” (Matt 9:35). Världen väntar på dig, men vad är just din kallelse?
Kallelsekompassen är ett verktyg för att hjälpa dig ett steg på väg att förstå vem du är och vilka gåvor Gud lagt i ditt liv.

Kallelsekompassen – en vägvisare

Testet kan bara peka åt ett visst håll, ge en inriktning baserat på dina svar – det är Gud själv som måste visa dig vad du ska göra. Men testen och det kostnadsfria rådgivningspassen kan hjälpa dig på vägen.

Be att Gud ska leda dig – det vill han och det kommer han att göra!

Gör så här:

Du tar ställning till 80 påståenden som ger en indikation om dina värderingar, egenskaper, handlingar och karaktärsdrag.

Välj det svar som du upplever bäst kännetecknar dig. Ditt svar är en siffra på en skala 1-5. När du svarat på alla frågor räknar vi ihop dina svar och placerar dig i en viss kategori som beskriver dig och dina andliga gåvor. Efter avslutat test kan du boka in en kostnadsfri rådgivning för att bättre förstå ditt resultat.

Lägg inte ner för mycket tid på att svara. Din spontana reaktion på varje fråga är ofta det svar som ligger närmast sanningen om dig. Detta är inte ett prov med korrekta eller felaktiga svar.

Svara på alla frågor, hoppa inte över några och fundera inte på vad andra svarat eller vad de tänker om dig. Arbeta i din egen takt.

Välj på en skala 1-5

Dina svarsalternativ hamnar på en skala enligt följande:
1—  stämmer inte alls
2—  stämmer ibland
3—  stämmer ofta
4—  stämmer för det mesta  
5—  stämmer helt 
  

Lycka till!

>>Klicka här för att komma till testet – ”Kallelsekompassen”