Vår vision är att bygga en allkristen teologisk och pastoral utbildning som är byggd på Bibeln som Guds Ord och klassisk kristen tro, med akademisk excellens och öppenhet för den helige Andes verk och hela Kristi kropp, för att träna en ny generation av ledare i Kristi kropp så att de kan bygga starka församlingar och vara en tydlig kristen röst i samhälle och kultur.

about_small_1

Grundat på Guds Ord

Det finns inga exempel på väckelse i historien där man inte hållit fast vid Bibeln som Guds levande Ord. Förkunnelsen och undervisningen av Guds Ord, inte bara några allmänmänskliga principer, är Guds verktyg att föra människor närmare Kristus, att väcka tro och att bygga upp den omvända människans nya identitet i Kristus. Gud Ord är Guds verktyg för att förvandla både samhällen och kulturer.

Om förtroendet för Guds Ord naggas i kanten av ifrågasättanden och tvivel tappar förkunnelsen sin kraft. Därför är bibeltro A och O för träningen av en ny generation av kristna ledare. Ledare som är grundade i Guds Ord, både i sina personliga liv och i sin tjänst.

Väckelse, reformation och karismatiskt liv

Vi befinner oss i en situation i Europa och Skandinavien då kristen tro utmanas av såväl sekularisering som islamism och olika typer av religiösa trender som saknar biblisk grund. Då är det nödvändigt med en ny generation av andliga ledare, som känner Gud och Hans Ord och som kan predika evangeliet för en fallen värld och leda en församling in i Andens liv.

Sverige behöver en reformation där grundvalarna åter byggs upp. Med kristen tro på undantag hotas det absoluta människovärdet, t ex då varje barn med Downs syndrom hotas av abort. Då behövs kristna opinionsbildare som kan hävda kristen människosyn i ett allt hårdare samhälle.

about_small_1
about_small_1

Teologisk kunskap och karismatiskt liv hand i hand

Kyrkohistoriens största tänkare var också andliga och karismatiska ledare. Paulus. Petrus. Kyrkofäder som Justinus och Irenaeus. Reformatorer som Luther och Wesley. I kunskapssamhället måste en ledare veta vad han eller hon pratar om. Men också kunna själavårda, leda ett team och tränga igenom i mediabruset.

Därför tror Skandinavisk teologisk högskola att det är både nödvändigt och möjligt med både-ock. Kunskap och karismatiskt liv. Hjärta och hjärna. Böcker och bön.