Vision – En fyrbåk för sanningen

Det är min vilja att bygga en högskola, det är min vilja att ni ska stå stadiga, fasta och starka och stabila som en fyr och att KRAFTFULLT visa vägen. Det är min vilja att bygga en ny generation av vittnen, vittnen om sanningen. Det är min vilja att spränga klippor med mitt Ord och att utrusta 2 000 arbetare för mitt rike.

Given till Anders Gerdmar 17 februari 2014 i Donetsk, Ukraina

about_small_1

Grundat på Guds Ord

Det finns inga exempel på väckelse i historien där man inte hållit fast vid Bibeln som Guds levande Ord. Förkunnelsen och undervisningen av Guds Ord, inte bara några allmänmänskliga principer, är Guds verktyg att föra människor närmare Kristus, att väcka tro och att bygga upp den omvända människans nya identitet i Kristus. Gud Ord är Guds verktyg för att förvandla både samhällen och kulturer.

Om förtroendet för Guds Ord naggas i kanten av ifrågasättanden och tvivel tappar förkunnelsen sin kraft. Därför är bibeltro A och O för träningen av en ny generation av kristna ledare. Ledare som är grundade i Guds Ord, både i sina personliga liv och i sin tjänst.

Väckelse, reformation och Andens liv

Vi befinner oss i en situation i Europa och Skandinavien då kristen tro utmanas av såväl sekularisering som islamism och olika typer av religiösa trender som saknar biblisk grund. Då är det nödvändigt med en ny generation av andliga ledare, som känner Gud och Hans Ord och som kan predika evangeliet för en fallen värld och leda en församling in i Andens liv.

Sverige behöver en reformation där grundvalarna åter byggs upp. Med kristen tro på undantag hotas det absoluta människovärdet, t ex då varje barn med Downs syndrom hotas av abort. Då behövs kristna opinionsbildare som kan hävda kristen människosyn i ett allt hårdare samhälle.

about_small_1

about_small_1

Teologisk kunskap och Andens liv hand i hand

Kyrkohistoriens största tänkare var också andliga och karismatiska ledare. Paulus. Petrus. Kyrkofäder som Justinus och Irenaeus. Reformatorer som Luther och Wesley. I kunskapssamhället måste en ledare veta vad han eller hon pratar om. Men också kunna själavårda, leda ett team och tränga igenom i mediabruset.

Därför tror Skandinavisk teologisk högskola att det är både nödvändigt och möjligt med både-ock. Kunskap och karismatiskt liv. Hjärta och hjärna. Böcker och bön.

 

Målsättning

Målsättningen med Skandinavisk teologisk högskola är att erbjuda professionell utbildning och träning för att utrusta män och kvinnor för kompetent och effektiv tjänst och ledarskap i församling, skola och samhälle.

Läs mer

Grundsyn

Som en samfundsoberoende högskola strävar Skandinavisk teologisk högskola efter att förbereda studenterna för kristen tjänst inom sina egna traditioner, kyrkor och kulturer.

Läs mer