Skandinavisk teologisk högskola har inte status som en högskola godkänd av svenska myndigheter. Detta medför dessvärre konsekvenser för processen med visumansökan, där vi för närvarande inte har möjlighet att skriva in studenter baserat på svensk visuminbjudan, utan endast kan göra en icke-visumberättigande antagning som internetstudent. Vi hoppas naturligtvis att detta kommer att förändras framöver.

Därför rekommenderar vi dig att ansöka om antagning som ”Special Student” (Internet), och påbörja dina studier över internet utan visum till Sverige, och/eller registrera dig för våra intensivkurser, eftersom det är enklare att få visum för en vecka (längden för en intensivkurs) än för ett helt läsår. Längre fram under dina studier, hoppas vi kunna anta dig med visuminbjudan för ett års studier på campus i Sverige.

Om du är en före detta student hos oss, eller om du är internationell utbytesstudent för ett år, vänligen kontakta oss.

Sökande från Afrika

På grund av det svenska Migrationsverkets restriktioner beklagar vi att vi måste meddela att vi inte har möjlighet att behandla ansökningar om campusstudier från afrikanska studenter, såvida de inte innehar medborgarskap i ett land inom EU/EEA (dvs EU, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz), eller har permanent uppehållstillstånd i ett EU-land (med undantag för Danmark, Storbritannien och Irland).

Vi beklagar detta djupt, men beslutet har enbart fattats utifrån omtanke om våra afrikanska sökande. Erfarenheten visar att mindre än en procent av de sökande beviljas inresetillstånd av de svenska myndigheterna, och processen för att ansöka om tillstånd är mycket kostsam och tidskrävande.

Vi hoppas att lagarna och förordningarna angående detta kommer att förändras inom en snar framtid.

Hur man ansöker om visum till Sverige

En fullständig visumansökan till Sverige måste innefatta:

  • Antagningsbesked till Skandinavisk teologisk högskola och personlig studieplan för ett läsår (erhålles från oss). Dessa dokument måste bifogas med visumansökan.
  • Dokumentation om ekonomiska tillgångar. För att täcka kostnaderna för terminsavgifter och levnadskostnader kräver svenska Migrationsverket att du kan säkerställa minst 7 300 SEK per månad för den tid du planerar att bo i Sverige. Pengarna för hela året (eller en kortare period, om detta är vad du ansöker om) ska finnas tillgängliga på ditt konto eller på ett konto som du har dokumenterad tillgång till vid tidpunkten för din ansökan om visum.
  • Maximalt ett års ansökan. Du kan maximalt ansöka om studentvisum under ett års tid, enligt datum som överensstämmer med datumen i ditt antagningsbesked. Svenska Migrationsverket kan också kräva ett klargörande från dig om att du planerar återvända till ditt hemland efter ett års vistelse i Sverige.

Avsätt tillräcklig tid för behandling

Antalet visumansökningar till Sverige är förhållandevis högt, så vänligen se till att avsätta gott om tid för behandling av din ansökan om studentvisum. Svenska Migrationsverket eftersträvar att fatta beslut om uppehållstillstånd för studier inom tre månader från det datum då de mottagit din ansökan.

Se Migrationsverkets hemsida för mer detaljerad information.

Som alltid gäller att ju tidigare du ansöker om visumet, desto bättre. Din visumansökan kan avslås om terminen som du har ansökt till redan har börjat.