STH – En kristen teologisk högskola

Skandinavisk teologisk högskola är en kristen teologisk högskola, fristående från församling och samfund, men vill betjäna alla församlingar och rörelser. Uppgiften är att träna en ny generation ledare för församlingstjänst och som tydliga kristna röster i samhälle och kultur.

Från Skandinavien till jordens yttersta gräns

Högskolan är baserad i Uppsala, men har hela världen som arbetsfält. För närvarande har vi studenter i både Skandinavien, Europa, USA, Ryssland och Kina med flera länder. Undervisningen sker på svenska och i ökande omfattning på engelska.

Teologisk profil

Högskolan är en evangelisk karismatisk högskola med ett hjärta för väckelse och öppenhet för hela Kristi kropp och ska bedriva sin undervisning grundad på bibeltro och klassisk kristen bekännelse, karismatiskt liv och väckelsekristendom, med de rötter som kristendomen har i Israel och det judiska folket och med öppenhet för hela Kristi kropp.

Plats

Skandinavisk teologisk högskola är belägen i egna lokaler i lärdomsstaden Uppsala, med unik tillgång till bibliotek och akademisk miljö.

Goda praktikmöjligheter

Hela Mälardalen erbjuder goda möjligheter till praktik och mentorskap i olika församlingar, liksom hela världen för blivande missionärer genom olika missionsorganisationer med vilka Skandinavisk teologisk högskola har ett samarbete.

Teologisk Examen

Skandinavisk teologisk högskola har inkommit med ansökan om examensrätt i Sverige och ansökt om studiestöd. När uttrycket ”högskolepoäng” används i texten på hemsidan och i kursplaner betyder det inte att dessa är godkända i det svenska högskolesystemet.