Vårterminen 2021:
18 januari – 6 juni 2021. Alla program och kurser.

Höstterminen 2021:
23 augusti – 16 januari 2022. Församlingsledarprogrammet.

Höstterminen 2021:
30 augusti – 16 januari 2022. Alla övriga program och fristående kurser.

Vårterminen 2022:
17 januari – 5 juni 2022. Alla program och fristående kurser.