Vårterminen 2018: 15 januari – 3 juni. Alla program och fristående kurser

 

Höstterminen 2018: 27 augusti – 20 januari 2019. Församlingsledarutbildningen

Höstterminen 2018: 3 september – 20 januari 2019. Övriga program och fristående kurser