Bachelor of Arts in Ministry: Examen i teologi + utbildning för andligt ledarskap

Bachelor of Arts in Ministry består av två delar: Teologi och Andligt ledarskap.

Den teologiska utbildningen bedrivs inom STH:s teologiska fakultet, och utbildningen för andligt ledarskap inom STH Ledarskapsinstitut.
Enbart studenter som går Bachelor i teologi med pentekostal profil kan antas till Bachelor of Arts in Ministry. Antagning till utbildningen sker genom två separata ansökningar, se Ansökan.
Totalt motsvarar programmet 4 års heltidsstudier, varav Bachelor i teologi med pentekostal profil 3 år och Andligt Ledarskap 1 års heltidsstudier utspritt på 3 år. Bachelor i teologi med pentekostal profil behöver läsas på en studietakt om minst 50%.

Teologisk utbildning

Den bachelorexamen i teologi som ingår i Bachelor of Arts in Ministry är identisk med Bachelor i teologi med pentekostal profil.
För en godkänd Bachelor of Arts in Ministry måste bachelorexamen innehålla nytestamentlig grekiska och språkliga kurser samt specialisering i pentekostal teologi.
För utbildningsplan, se Bachelor i teologi med pentekostal profil.
Undervisningen sker på internet med inspelade lektioner och videomöten.

about_small_1

Andligt ledarskap

Träningen i andligt ledarskap genomförs i samarbete med andliga ledare inom den Skandinaviska pingst-karismatiska rörelsen. Träningen sker under hela studietiden parallellt med högskolestudierna. Dels genom praktik och mentorskap i samarbete med lokala församlingar. Dels genom tre MiniCampus á två dygn per termin med undervisning, samtal och betjäning av andliga ledare. Dels genom SommarCampus en vecka i början av höstterminen. Dels genom personligt mentorskap till någon av dessa andliga ledare.

about_small_1