Församlingsledarutbildningen: Examen i teologi + utbildning för andligt ledarskap

Församlingsledarutbildningen består av två delar: Teologi och Andligt ledarskap.

Den teologiska utbildningen bedrivs inom STH:s teologiska fakultet, och utbildningen för tjänst inom STH Ledarskapsinstitut.
Enbart studenter som går en bachelorutbildning kan antas till Ministry School. Antagning till utbildningen sker genom två separata ansökningar, se Ansökan.

Teologisk utbildning

Den bachelorexamen i teologi som ingår i Församlingsledarutbildningen är identisk med Bachelor i teologi.
För en godkänd Församlingsledarutbildning måste bachelorexamen innehålla nytestamentlig grekiska och språkliga kurser samt specialisering i pentekostal teologi.
För utbildningsplan, se Bachelor i teologi.
Undervisningen sker på internet och vid fysiska träffar 3–4 gånger per termin.

about_small_1

Andligt ledarskap

Församlingsledarutbildningen genomförs i samarbete med andliga ledare inom den Skandinaviska pingst-karismatiska rörelsen. Undervisningen löper under hela studietiden parallellt med högskolestudierna.

about_small_1