Pastorsutbildning: Examen i teologi + utbildning för andligt ledarskap

Högskoleutbildningen i teologi med pastoral ram består av två delar: Teologi och Andligt ledarskap.

Utbildningen bedrivs i två separata institut, den teologiska utbildningen inom STH:s teologiska fakultet, den pastorala utbildningen inom STH Ledarskapsinstitut.
Endast studenter som går högskoleutbildningen kan antas till pastorsutbildning inom den pastorala ramen. Antagning till utbildningen sker genom två separata ansökningar, se Ansökan.

Teologisk utbildning

Den bachelorexamen i teologi som ingår i Församlingsledarutbildningen är identisk med Bachelor i teologi.
Församlingsledarutbildningens pastorala del är frivillig i förhållande till bachelorutbildningen i teologi.
För att godkännas i Församlingsledarutbildningen måste bachelorexamen innehålla nytestamentlig grekiska och språkliga kurser samt specialisering i pentekostal teologi.
För utbildningsplan, se Bachelor i teologi.
Undervisningen sker på internet och vid fysiska träffar 3–4 gånger per termin.

about_small_1

Pastorala ramen (pastorsutbildning)

Pastorala ramen är utvecklad i samarbete med andliga ledare inom den Skandinaviska pingst-karismatiska rörelsen. I nuläget samarbetar vi med församlingar och mentorer från Trosrörelsen, Pingströrelsen, Evangeliska Frikyrkan, Equmeniakyrkan, New Life och Salt & Light. Undervisningen löper under hela studietiden parallellt med högskolestudierna.

about_small_1