Bachelor of Arts in Ministry: Examen i teologi + utbildning för andligt ledarskap

Bachelor of Arts in Ministry består av två delar: teologiska studier och en praktisk del, träning i andligt ledarskap.

Den teologiska utbildningen bedrivs inom STH:s teologiska fakultet, och utbildningen för andligt ledarskap inom STH Ledarskapsinstitut. Antagning till utbildningen sker genom två separata ansökningar, se Ansökan.

Bachelor of Arts in Ministry motsvarar totalt 4 års heltidsstudier: 3 år på programmet Bachelor of Arts in Theology with Pentecostal Profile och 1 år på den praktiska delen, Andligt ledarskap. Den praktiska utbildningen ligger utspritt över 3 år och läses parallell med den teologiska utbildningen. Bachelor of Arts in Theology with Pentecostal Profile behöver läsas på en studietakt om minst 50%.

Teologisk utbildning

Den bachelorexamen i teologi som ingår i Bachelor of Arts in Ministry heter Bachelor of Arts in Theology with Pentecostal Profile.
För en godkänd Bachelor of Arts in Ministry måste teologistudierna innehålla nytestamentlig grekiska och språkliga kurser samt specialisering i pentekostal teologi.

För utbildningsplan, se Bachelor of Arts in Theology with Pentecostal Profile

Undervisningen sker på internet med inspelade lektioner och videomöten.

about_small_1

Andligt ledarskap

Träningen i andligt ledarskap genomförs i samarbete med andliga ledare inom den Skandinaviska pingst-karismatiska rörelsen. Träningen sker under hela studietiden parallellt med högskolestudierna. Dels genom praktik och mentorskap i samarbete med lokala församlingar. Dels genom tre MiniCampus á två dygn per termin med undervisning, samtal och betjäning av andliga ledare. Dels genom SommarCampus en vecka i början av höstterminen. Dels genom personligt mentorskap till någon av dessa andliga ledare.

about_small_1