Praktik, internet­studier och livsförvandlande möten

Bachelor of Arts in Ministry är ett distansprogram med internetkurser som bas och tre träffar à 2 dygn per termin samt en veckas sommarkurs med retreat. Totalt motsvarar programmet 4 års heltidsstudier, varav Bachelor i teologi med pentekostal profil 3 år och Andligt ledarskap 1 års heltidsstudier utspritt på 3 år. Bachelor i teologi med pentekostal profil behöver läsas på en studietakt om minst 50%.

internetkurser

Internetkurser

Internetkurser fortlöpande som grund: flexibelt och populärt! Videoföreläsningar av våra kunniga lärare med all kommunikation online. Alla kurser inkluderar videomöten online.

Praktik

Praktik- och mentors­program

STH hjälper dig få en lokal mentor under hela utbildningstiden. Ledarskap kan man bara lära sig på ett sätt: learning by doing.

Minicampus

MiniCampus

Tre gånger per termin kommer du till Uppsala på MiniCampus eller till församlingsbesök på annan ort:

  • Lär av proffsen! Smorda Herrens tjänare delar erfarenheter av liv och tjänst – ”tjänstegåvor som tränar tjänstegåvor”
  • Lektioner och workshops
  • Ämnen som själavård och församlingsutveckling
  • Träning i predikan och karismatisk tjänst

Sommarkurs med koinonia­gemenskap och retreat – teologi och andligt ledarskap från morgon till kväll!

En termin på STH:s församlingsledarutbildning


Tabell