Antagning

För att delta i Församlingsledarutbildningen krävs att man läser bachelorutbildning, vilken kan tas på hel-eller halvfart.
Antagning till Ledarskapsinstitutet sker separat från antagning till teologiska fakulteten. Den sökande behöver alltså göra två separata ansökningar.
Se Ansökan.

Kostnader

Se kursavgifter