Formas av erfarna lärare och predikanter

Rejäl teologisk grund

Teologerna lägger grunden med ordentliga block av kunskap i Bibeln, i kristen tro och etik, kyrkohistoria och pingstkarismatisk teologi.

Anders Gerdmar

Nya Testamentets exegetik; homiletik

Øyvind Steinnes

Gammaltestamentlig hebreiska, nytestamentlig grekiska

Torbjörn Aronson

Kyrko- och missionsstudier

Pavel Hoffman

Systematisk teologi

Ingrid Spellnes Faro

Gamla testamentets exegetik och teologi

Göran Lennartsson

Nya testamentet och dess judiska bakgrund

Hans Sundberg

Systematisk teologi

MiniCampus med erfarna Herrens tjänare

Varje MiniCampus gästas av erfarna tjänstegåvor som delar med sig av sin erfarenhet och förbereder dig för tjänst.

Bibellärare Johnny Foglander medverkar på MiniCampus. Teol - Teologisk utbildning

Johnny Foglander

Pastor och Bibellärare
Sven Nilsson medverkar på MiniCampus. Teol - teologiska studier

Sven Nilsson

Pastor och förebedjare för Sverige
Åke Carlson medverkar på MiniCampus. Teol - Studera teologi

Åke Carlson

Predikant
Håkan & Gunilla Gniste medverkar på MiniCampus. Teol - Studera teologi hos STH

Håkan & Gunilla Gniste

Pastorer
Per-Åker Eliasson

Per-Åke Eliasson

Pastor

Jonas Andersson

Evangelist

Curt Johansson

Missionär

David Ekerbring

Pastor

Thomas Nordberg

Pastor

Ingmar Aronson

Pastor

Daniel Steen

Pastor

Jan Gottfridsson

Missionär

Claus Möller

Evangelist

Per Åkvist

Evangelist

Marco Strömberg

Focus Bussiness School