Formas av erfarna lärare och predikanter

Rejäl teologisk grund

Teologerna lägger grunden med ordentliga block av kunskap i Bibeln, i kristen tro och etik, kyrkohistoria och pingstkarismatisk teologi.

Anders Gerdmar

Nya Testamentets exegetik; homiletik

Torbjörn Aronson

Kyrko- och missionsstudier

Pavel Hoffman

Systematisk teologi

Ingrid Spellnes Faro

Gamla testamentets exegetik och teologi

Göran Lennartsson

Nya testamentet och dess judiska bakgrund

MiniCampus med erfarna Herrens tjänare

Varje MiniCampus gästas av erfarna tjänstegåvor som delar med sig av sin erfarenhet och förbereder dig för tjänst.

Stanley Sjöberg

Att predika evangelium

Carl-Erik Sahlberg

Församlingstillväxt och diakoni

Inga Pagréus

Diakoni

Hans Weichbrodt

Att predika Guds Ord: hur du utvecklas i din predikotjänst

Joakim Lundqvist

Pastorns tjänst, att träna en ny generation

Stefan Salmonsson

Evangelistens tjänst

Berit Simonsson

Att undervisa Guds Ord

Johnny Foglander

Lärartjänsten i Kristi kropp

David (Buck) Hudson

Den profetiska tjänsten

Per-Olof Eurell

Församlingens administration och ekonomi

Christian Åkerhielm

Mission till jordens yttersta gräns

Stefan Swärd

Församlingsplantering i Sverige

Sven Nilsson

Pastor och förebedjare för Sverige

Andreas Nielsen

Predika Jesus och bygga församling

Dan Salomonsson

Pastorstjänsten och det andliga livet

Åke Carlson

Pastorn och bön för genombrott

Stephan & Anne Christiansen

Från Jesus Revolution till kyrka mitt i Oslo

Håkan & Gunilla Gniste

Tillsammans i tjänst för Herren

Per-Åke Eliasson

Pastorn och församlingen

Curt Levin

Pionjärmission

Rune Borgsø

Att betjäna med Andens gåvor; coach i karismatisk tjänst

Mats-Jan & Anna-Cajsa Söderberg

Att bygga församling från scratch, mission

Carl-Gustaf Severin

Evangelist med världen som arbetsfält

Roar Sørensen

Israel och församlingen

Samarbete med Mark Rutland, National Institute for Christian Leadership

STH samarbetar med National Institute for Christian Leadership. Dr Mark Rutland, tidigare rektor på Oral Roberts University, ger kvalificerad ledarskapsutbildning för blivande och aktiva pastorer samt ledare inom näringsliv och offentlig sektor.

slider_rutland