Formas av erfarna lärare och predikanter

Rejäl teologisk grund

Teologerna lägger grunden med ordentliga block av kunskap i Bibeln, i kristen tro och etik, kyrkohistoria och pingstkarismatisk teologi.

Anders Gerdmar

Nya Testamentets exegetik; homiletik

Torbjörn Aronson

Kyrko- och missionsstudier

Pavel Hoffman

Systematisk teologi

Ingrid Spellnes Faro

Gamla testamentets exegetik och teologi

Göran Lennartsson

Nya testamentet och dess judiska bakgrund

MiniCampus med erfarna Herrens tjänare

Varje MiniCampus gästas av erfarna tjänstegåvor som delar med sig av sin erfarenhet och förbereder dig för tjänst.

Stanley Sjöberg medverkar på MiniCampus. Teol - teologiska studier med STH

Stanley Sjöberg

Att predika evangelium
Carl-Erik Sahlberg medverkar på MiniCampus. Teol - Studera teologi i Sverige

Carl-Erik Sahlberg

Församlingstillväxt och diakoni
Inga Pagréus medverkar på MiniCampus. Börja din teologiutbildning hos oss idag

Inga Pagréus

Diakoni
Hans Weichbrodt medverkar på MiniCampus. Teol - Karismatisk teologisk högskola

Hans Weichbrodt

Att predika Guds Ord: hur du utvecklas i din predikotjänst
Joakim Lundqvist medverkar på MiniCampus. Teol - ta teologiska studier här

Joakim Lundqvist

Pastorns tjänst, att träna en ny generation
Stefan Salmonsson med STH på MiniCampus. STH - Karismatisk teologi

Stefan Salmonsson

Evangelistens tjänst
Berit Simonsson medverkar på MiniCampus. Teol - Ta en teologisk examen med oss på STH

Berit Simonsson

Att undervisa Guds Ord
Bibellärare Johnny Foglander medverkar på MiniCampus. Teol - Teologisk utbildning

Johnny Foglander

Lärartjänsten i Kristi kropp
David "Buck" Hudson medverkar på MiniCampus. Teol - Teologiutbildning hos STH

David (Buck) Hudson

Den profetiska tjänsten
Per-Olof Eurell medverkar på MiniCampus. Teol - en karismatisk teologisk högskola

Per-Olof Eurell

Församlingens administration och ekonomi
Christian Åkerhielm medverkar på MiniCampus. Teol - En teologisk högskola

Christian Åkerhielm

Mission till jordens yttersta gräns
Stefan Swärd medverkar på MiniCampus. Teol - teologiska studier

Stefan Swärd

Församlingsplantering i Sverige
Sven Nilsson medverkar på MiniCampus. Teol - teologiska studier

Sven Nilsson

Pastor och förebedjare för Sverige
Andreas Nielsen medverkar på MiniCampus. Ta en teologisk examen med STH

Andreas Nielsen

Predika Jesus och bygga församling
Dan Salomonsson medverkar på MiniCampus. Teol - Teologiutbildning i Sverige

Dan Salomonsson

Pastorstjänsten och det andliga livet
Åke Carlson medverkar på MiniCampus. Teol - Studera teologi

Åke Carlson

Pastorn och bön för genombrott
Stephan & Anne Christiansen medverkar på MiniCampus. Teol - Studera teologi på högskola

Stephan & Anne Christiansen

Från Jesus Revolution till kyrka mitt i Oslo
Håkan & Gunilla Gniste medverkar på MiniCampus. Teol - Studera teologi hos STH

Håkan & Gunilla Gniste

Tillsammans i tjänst för Herren
Per-Åker Eliasson

Per-Åke Eliasson

Pastorn och församlingen
Curt Levin medverkar på MiniCampus. Teol - Teologiska studier

Curt Levin

Pionjärmission
Rune Borgsø medverkar under MiniCampus. Teol - teologiutbildning

Rune Borgsø

Att betjäna med Andens gåvor; coach i karismatisk tjänst
Mats-Jan & Anna-Cajsa Söderberg medverkar på MiniCampus. Teol - Skaffa teologisk examen hos STH

Mats-Jan & Anna-Cajsa Söderberg

Att bygga församling från scratch, mission
Carl-Gustaf Severin medverkar på MiniCampus. STH - Studera teologi

Carl-Gustaf Severin

Evangelist med världen som arbetsfält
Roar Sørensen på MiniCamp. Teologiutbildning med STH

Roar Sørensen

Israel och församlingen

Samarbete med Mark Rutland, National Institute for Christian Leadership

STH samarbetar med National Institute for Christian Leadership. Dr Mark Rutland, tidigare rektor på Oral Roberts University, ger kvalificerad ledarskapsutbildning för blivande och aktiva pastorer samt ledare inom näringsliv och offentlig sektor.

slider_rutland