Warning: Undefined array key "title" in /home/teolonli/public_html/teol.se/wp-content/themes/church-event/vamtam-editor/shortcodes/handlers/accordion.php on line 23

Master of Arts in Practical Theology är utformad för att utrusta församlingsledare och -arbetare för sin viktiga tjänst i den lokala församlingen. Programmet utrustar genom att öka kompetensen i och förståelsen av Guds Ord, stärka färdigheter i bibeltolkning och allmän studieförmåga. Programmets kurser ger ett teologiskt ramverk för förståelsen av Skriften och för att hantera praktiska frågor inom tjänsten. Programmet är strukturerat för att ge en stadig biblisk/teologisk/praktisk grund för ledarskap, och erbjuder en flexibilitet för studenterna att strukturera sitt eget program för att möta behov inom tjänsten. Undervisning och kurslitteratur är på engelska, vilket väsentligt bidrar till att öka studenternas engelskspråkiga kompetens efter avslutade studier. Tillgång till svenskspråkiga lärare handledare finns samtidigt under hela utbildningen.

Programmet innehåller 108p:

  • Baskurser i teologi (60p)
  • Kurser i praktisk teologi (42p)
  • Metodkurs (6p)
  • Tre professionsutvärderingar

Metodkurs

GTHE 517 Seminar in Theological Research 6 p

Kursen måste vara avklarad innan studenten tillåts registrera sig för kurser utöver 30p.

Professionsutvärderingar

PRF 056 Entry-Level Assessment 0 p
PRF 057 Mid-Program Assessment Audit 0 p
PRF 058 Candidacy-Level Assessment 0 p

I. Baskurser i teologi (60p)

GBIB 507 Biblical Hermeneutics 6 p
GBIB 551 Old Testament Synthesis 6 p
GBIB 571 New Testament Synthesis 6 p
GBIB 611 Old Testament Theology 6 p
GTHE 551 Systematic Theology I 6 p
GTHE 561 Systematic Theology II 6 p
GTHE 571 Church History I 6 p
GTHE 581 Church History II 6 p
GBIB 621 New Testament Theology 6 p
GTHE663 Charismatic Theology 6 p
 

II. Kurser i praktisk teologi (42p)

Följande kurser i praktisk teologi är obligatoriska:

PRM 500 Introduction to Practical Theology 6 p
PRM 504 History and Theology of Christian Mission 6 p
PRM 544 Principles of Church Growth 6 p
PRM 560 Teaching the Bible 6 p
PRM 663 Introduction to Preaching 6 p
PRM 673 Introduction to Pastoral Care 6 p
FED Field Education/Ministry Practicum 6 p
 

=”fixed”>

Flexibla studier

Master of Arts in Practical Theology vid Skandinavisk teologisk högskola är utformad för att möta behoven hos studenter som är aktiva i församlingstjänst eller annat arbete. Programmet är därför upplagt så att studenter kan läsa kurser på distans över internet, eller komma till campus på Skandinavisk teologisk högskola för en-veckas intensivkurser.

Programmet består av 108p, vilket motsvarar närmare två års heltidsstudier och samtliga kurser kan läsas via internet.

Antagningskrav

För att påbörja ett Master of Arts in Practical Theology måste studenten ha en kandidatexamen eller motsvarande.

Examenskrav

Före examen behöver studenten ha fullföljt minst 108p kursarbete. De behöver uppfylla alla förkunskapskrav och krav på färdigheter och ha fullföljt professionsutvärderingen (för mer information, se Assessment). Närvaro vid examensceremonin krävs av alla examenskandidater.

Ackreditering

Denna examen ges via Skandinavisk Teologisk Högskola och är ännu inte ackrediterad. Den följer dock samma standard som högkvalitativa internationella Master of Arts-program. Skandinavisk Teologisk Högskola arbetar för att få ackreditering för examina.