Det masterprogram Skandinavisk teologisk högskola erbjuder är en yrkesexamen som förbereder studenten för församlingstjänst. Programmet kombinerar teoretiska och praktiska studier. För att kunna bli antagen till ett masterprogram behöver man ha uppnått en kandidatexamen eller motsvarande. Den examen på masternivå som STH erbjuder heter Master of Arts in Practical Theology. Notera att denna examen följer samma standard som högkvalitativa internationella Master of Arts-program men är ännu inte ackrediterad.

Master of Arts in Practical Theology

Master of Arts in Practical Theology förbereder troende för tjänst i lokala församlingar och erbjuder en flexibilitet för studenten att strukturera sitt eget program.