Våra internetkurser på svenska:

Om du redan är registrerad på en av våra internetkurser och vill logga in, kan du klicka här.

TL 101 Etik i tro och samhälle (5 p)

Kursen undersöker de teologiska och metodologiska grunderna för etiska principer och moral. Teorier inom filosofisk etik analyseras och jämförs med kristen etik. Kristna principer och tillvägagångssätt för beslutsfattande diskuteras, med tillämpning på praktiska livsproblem och etiska dilemman.

Kursen ingår som delkurs i Systematisk teologi och etik, 12,5 p, men kan läsas som separat kurs.

TE 100 Introduktion till teologi m studieteknik & skrivkurs (5 p)

Kursen introducerar ämnet teologi och ger en bred översikt över kristna doktriner och praxis, inklusive viktiga frågor om Gamla och Nya testamentet. Den hjälper också studenterna att utveckla effektivare studievanor samt tekniken hur man skriver välkonstruerade uppsatser.

TE 101 Teologi, kultur och idéhistoria (12,5 p)

Kursen innehåller en bred översikt av den västerländska idé- och kulturhistorien med fokus på den roll som teologi och filosofi spelat i olika kulturepoker, från antiken och medeltiden fram till dagens postmoderna samhälle.

TE 131 Introdukton till bibelvetenskap: GT (7,5 p)

En allmän introduktion till Gamla testamentets böcker som behandlar frågor om kanon, författarskap, tillkomst, datering, samt ger viss bakgrundskunskap om det geografiska och arkeologiska sammanhang där Bibelns händelser ägde rum.

TE 130 Introdukton till bibelvetenskap: NT (7,5 p)

Ett studium av det historiska materialet i Nya testamentet och utforskande av frågor som författarskap, källor, trovärdighet och kanonicitet. En översikt av Nya testamentet bok för bok ingår.

TE 140 Systematisk teologi & etik (12,5 p)

Kursen syftar till grundläggande förståelse och analys av dogmatikens inledningsfrågor samt av centrala kristna läror, med speciell hänsyntill den protestantiska traditionen. Inom kursen behandlas också skilda moralfilosofiska teorier om vad som kännetecknar en rätt handling och en god människa.