Högskoleutbildning i teologi

Hjärtat i Skandinavisk teologisk högskola är högskoleutbildning i teologi. Utbildningen är utformad för skandinaviska förhållanden, samtidigt som lärare och ledning som bakgrund har tjugo års arbete både inom den svenska och internationella högskolesektorn.

Utbildningen är på högskolenivå, dvs. den följer riktlinjerna för utvärdering av högskoleutbildningar. STH ansöker vårterminen 2015 om examensrätt för teologie kandidatexamen och högskoleexamen i teologi och därtill hörande CSN-bidrag och följer det examens- och poängsystem som tillämpas i svensk högskola. Till dess att utbildningarna är godkända används ”poäng” istället för ”högskolepoäng” för att inte vilseleda någon att tro att utbildningen redan är godkänd.

Bachelor i teologi med pentekostal profil

Bachelor i teologi motsvarar svensk teologie kandidatexamen, dvs 180 p eller 3 års heltidsstudier.

Högskoleexamen i teologi

Högskoleexamen i teologi omfattar 120 p eller 2 års heltidsstudier .