Högskoleutbildning i teologi

Hjärtat i Skandinavisk teologisk högskola är högskoleutbildning i teologi. Utbildningen är utformad för skandinaviska förhållanden, samtidigt som lärare och ledning som bakgrund har tjugo års arbete både inom den svenska och amerikanska högskolesektorn.

Utbildningen är på högskolenivå, och ska minst motsvara nivån inom svensk högskola.

Bachelor i teologi med pentekostal profil

Bachelor i teologi motsvarar svensk teologie kandidatexamen, dvs 180 p eller 3 års heltidsstudier.

Högskoleexamen i teologi

Högskoleexamen i teologi omfattar 120 p eller 2 års heltidsstudier .