Högskoleexamen i teologi omfattar 120 p eller 2 års heltidsstudier (30 p per termin, 60 p per år). Fokus ligger på översikt och grundläggande kunskaper i teologi för att möjliggöra en senare specialisering genom en Bachelor i teologi. Grundkurs i teologi 60 p samt 60 p i Bibelvetenskap (Nya testamentet). I Nya testamentet skriver du uppsats, 6 p.

Grundkurs Bibelvetenskap
Nya testamentet
60 p 60 p

Innehåll i högskoleexamen:

Grundkurs i teologi, 60 p

Introduktion till teologi: översikt, studieteknik, skrivkurs 4 p
Den västerländska civilisationens historia 12 p
Introduktion till Nya testamentet
6 p
Introduktion till Gamla testamentet
6 p
Kyrkohistoria
14 p
Systematisk teologi och etik 12 p
Pentekostalismen: historia, spiritualitet och utbredning 6 p

Nya testamentet 60 p, inkl 6 p uppsats

Obligatoriska kurser:

Research Seminar
6 p

NT-koncentration:

Nytestamentlig grekiska 12 p
Exegetik 6 p
Hermeneutik 6 p
Exegetisk läskurs
6 p
Jesus och Evangelierna 6 p
Paulinsk litteratur 6 p
Nya testamentets teologi 6 p

Examensarbete:

Tematisk läskurs i NT
6 p