Högskoleexamen i teologi omfattar 120 p eller 2 års heltidsstudier (30 p per termin, 60 p per år). Fokus ligger på översikt och grundläggande kunskaper i teologi för att möjliggöra en senare specialisering genom en Bachelor i teologi. Grundkurs i teologi A+B, 60 p samt vardera 30 p i Bibelvetenskap och Kyrka–Mission–Teologi. I ett av dem skriver du uppsats, 7,5 p.

 

Grundkurs Bibelvetenskap Kyrka–Mission–Teologi
60 p 30 p 30 p

Innehåll i högskoleexamen:

Grundkurs i teologi, 60 p

Introduktion till teologi: översikt, studieteknik, skrivkurs 5 p
Teologi, kultur och idéhistoria 12,5 p
Världens religioner 7,5 p
Introduktion till bibelvetenskap: GT 7,5 p
Introduktion till Bibelvetenskap: NT 7,5 p
Introduktion till systematisk teologi och etik 12,5 p
Pentekostalismen: historia, spiritualitet och utbredning 7,5 p

Bibelvetenskap 30 p, inkl 7,5 p uppsats i här eller i Kyrka–Mission–Teologi

Exegetik och hermeneutik (obligatorisk kurs) 15 p
eller:
En tematisk läskurs och examensarbete  à 7,5 p
 

Ämnen för läskurser:

Evangelierna och Apostlagärningarna 7,5 p
Paulinsk litteratur 7,5 p
Johanneisk litteratur 7,5 p
Nya testamentet i judisk kontext 7,5 p
Tematisk läskurs 7,5 p
Pentateuken 7,5 p
Profetlitteraturen 7,5 p
Poetiska böcker 7,5 p
Bibelns arkeologi och geografi 7,5 p
Intertestamental litteratur 7,5 p
Gammaltestamentlig kosmologi och människosyn 7,5 p

Kyrka–Mission–Teologi 30 p, inkl 7,5 p uppsats här eller i Bibelvetenskap

Obligatoriska kurser:

Kyrkan från Jesus till idag – kyrkohistorisk översikt 15 p
Systematisk teologi grundkurs 15 p
Examensarbete genomförs inom endera kursen 7,5 p