Den kristna rösten i samhället måste bli starkare

Många starka röster vill styra landet. Men var är den tydliga, kunniga kristna rösten som kan ta debatten:

 • för människovärdet,
 • för de skyddslösa vid livets början och slut,
 • om familj och sex?

Kursen är online med videoinspelade lektioner under 15 veckor. All interaktion och examination online. Den omfattar 6 hp* och ingår i programmet Grundkurs i teologi på svenska, 60 hp*.

Målgrupp: alla intresserade av tro och samhälle; verksamma inom vård, media, politik, kultur.

Lärare: Doktorand Pavel Hoffman, teol och fil dr Torbjörn Aronson, docent Anders Gerdmar, teol Dr Ingrid Faro och fil dr Stefan Swärd.

Start: 8 September, 2014

Kan tas utan förkunskapskrav och prov om man ej önskar tillgodoräkna kursen.

Innehåll:

 • Olika etiska system: absolut och relativistisk etik (PH)
 • Etikens historia (PH)
 • Människovärdet i Bibeln (IF)
 • Äktenskaps- och sexualetik i Bibeln (AG)
 • HBTQ i bibliskt perspektiv (AG)
 • Abort (SS)
 • Reproduktiva teknologier (PH)
 • Bioteknologi och genetik (PH)
 • Eutanasi (PH)
 • Dödsstraff (PH)
 • Kristen socialetik (TA)
 • Etik och politik (TA)
 • Krig och moral (TA)
 • Ekologi (PH)
 • Etik och bibeltolkning: fallet antisemitism (AG)
*Dessa högskolepoäng används för att förklara omfattningen av kursen då det är vedertaget i det svenska utbildningssystemet, men är ännu inte ackrediterade i det svenska utbildningsväsendet.
Distanskurs online, 6 hp*
Program: ingår i Grundkurs i teologi, 60 hp*, som ingår i Bachelor i teologi

Anmäl dig nu