STH Ledarskapsinstitut erbjuder fortbildning för aktiva pastorer, präster och församlingsledare:

 • Pastorer och präster
 • Församlingsarbetare i ledande funktion (anställda eller motsvarande)
 • Andra funktionärer i församlingen (styrelse, äldste mm)
Diplom i Praktisk Teologi (60 p) kombinerar teologisk kunskap med praktisk och karismatisk träning, för att ge dig en stadig teologisk grund och den kunskap som du behöver i din tjänst.

Teologi via distans – för dig som redan är i tjänst 

 • Diplomet är utformat så att du kan studera samtidigt som du fortsätter din tjänst i församling eller mission.
 • Utbildningen är på högskolenivå och motsvarar ett års heltidsstudier.
 • Du studerar hemma i din egen takt.
 • Tre gånger per termin kan du delta i MiniCampus i Uppsala. MiniCampus är en del av STH’s Församlingsledarutbildning och behandlar vid varje tillfälle olika pastorala ämnen med betoning på tjänstegåvornas funktion.

Teologiutbildningen (Diplom i Praktisk Teologi, 60 p)

Följande kurser ingår:

Diplom i Praktisk Teologi, 60 p

Introduktion till teologi 6 p
Introduktion till Gamla testamentet 6 p
Introduktion till Nya testamentet 6 p
Gamla testamentets teologi 6 p
Nya testamentets teologi 6 p
Kyrkohistoria I och II 12 p
Systematisk teologi 6 p
Etik i tro och samhälle 6 p
Introduktion till Praktisk teologi 6 p

Pastorala kurser

Individualiserat kurspaket, t ex inom:

Andligt ledarskap
Vision och strategi
Det andliga livet: ledarens och församlingens
Predikan och undervisning
Tillbedjan (gudstjänst, lovsång)
Att välkomna och inlemma människor i församlingen
Omsorg/gemenskap
Själavård
Ledarskapsträning
Den karismatiska tjänsten: teori och praktik
Mission och evangelisation
Beslutsfattande, organisation, styrelseformer
Ekonomi

Att ansöka och studera Diplom i praktisk teologi

 • För antagning behöver du gymnasieexamen och intyg från genomgången bibelskola.
 • Alla kurser kan läsas via internet med video-inspelade lektioner.
 • Tre gånger per termin är diplomstudenter välkomna på MiniCampus kring pastorala teman (fredag–lördag lunch)
 • Examination kan ske på distans genom hemskrivningar och lärarkontakt fyiskt eller via Skype.
 • Utbildningen kan till stora delar tillgodoräknas i bachelorexamen. STH ansöker om examenstillstånd och CSN, men i dagsläget är det inte klart. STH:s utbildning håller dock samma standard som högkvalitativa internationella utbildningar.
 • Undervisningen sker på svenska men kurslitteratur på engelska, norska och danska kan förekomma.
 • Fyll i din ansökan idag

Den pastorala utbildningen ansluter nära till men är en kortare form av Församlingsledarutbildningen, skräddarsydd främst för församlingsanställda.
Organisationer och församlingar som önskar prägla en del av den pastorala utbildningen med sin profil kan göra så efter samråd med STH Ledarskapsinstitut.