Diplom i teologi kursinnehåll 48p:

Kursen ger en rejäl grund med betoning på teologi med följande kurser:

Introduktion till teologi 6 p

Vad är teologi? Kursen ger ett fågelperspektiv på teologin från A till Ö, inklusive ämnen som bibelsyn och eskatologi.

Du möter de olika lärarna som föreläser om sina specialområden. Kursansvarig är Doktorand Pavel Hoffman.

Introduktion till Gamla testamentet 6 p

Gamla testamentet var Jesu och apostlarnas Bibel och utan att förstå det kan man inte förstå det nya. Många ögonöppnare i en spännande kurs.

Lärare: Dr Ingrid Faro (på engelska, internet). Dr Faro är expert på Moseböckerna, särskilt hur det onda beskrivs.

Introduktion till Nya testamentet 6 p

Efter kursen läser du Nya testamentet med nya ögon! Varje bok behandlas liksom Nya testamentets historiska inte minst dess judiska bakgrund.

Lärare: Docent, teol dr Anders Gerdmar, som är expert på Nya testamentets judiska bakgrund och antisemitism.

Gammaltestamentlig teologi 6 p

För att verkligen både förstå både GT och NT behöver man förstå grunderna i hur Gamla testamentets författare tänker.

Lärare: Dr Ingrid Faro

Nytestamentlig teologi 6 p

Vem är Jesus och den Helige Ande egentligen enligt Nya testamentet, vad är lag, synd, nåd, kristen livsstil och äktenskap? Kursen går igenom de viktigaste dragen i Nya testamentets teologi.

Docent, teol dr Anders Gerdmar

Kyrkohistoria I and II 12 p

Kursen går igenom kyrkans historia från allra första början till den världsvida pingstkarismatiska väckelsen idag, men också historien kring de grundläggande lärorna – både strider och segrar.

Docent, teol och fil dr Torbjörn Aronson

Systematisk teologi 6 p

Vem är Gud? Vad betyder det att Jesus är Gud? Vad betyder frälsning och vad innefattas i den? Vem är den helige Ande och vad är Andens uppgift? Detta är några av de många frågor man berör i denna kurs, kristendom från A till Ö.

Doktorand MA, Master of Divinity Pavel Hoffman. Pavel Hoffman är snart färdig med en doktorsavhandling om kristendom och kultur.