Tro och vision för 2020-talet

Den närmaste tio åren blir viktiga. En rad saker behöver komma på plats och därför är vi glada att många tror och ber! En av våra lärare, Hans Augustsson, Josua Gamleby predikade ett så starkt budskap första söndagen på det nya året: Tro för 2020-talet! Du hittar predikan nedan:


 1. STH: en bastion för bibeltro

En bastion är ”ett spetsigt försvarsverk som utgör en framskjuten del av en försvarsanläggning” (Wikipedia). Bibeln är Guds Ord och den enda fasta grunden för väckelse och församlingens liv. Och att försvara Bibeln är att försvara kristen tro i Sverige för framtiden.

Vi ser , både här och ute i världen, att liberal teologi ökar, antingen genom en rent ateistisk hållning eller genom en smygande förnekelse av bibelordet. I Sverige har vi saknat teologiska institutioner som fullt ut tar striden om Bibeln.

STH är kallad att både ta striden för Guds Ord och att träna framtida predikanter att predika Ordet rent och klart! 

2. Nationellt examenstillstånd

STH:s vision är att vara bibeltrogen och hålla hög akademisk kvalitet på en gång. Detta är viktigt när fler och fler av frikyrkans predikanter utbildas. För att kunna nå dessa behöver STH en nationell ackreditering. Det är ett stort böneämne och vi har även fått profetiska löften – det första löftet om internationell ackreditering infriades redan 2019.

Det är möjligt – låt oss tillsammans stå i tro och bön för detta – hellre förr än senare!

3. Professorer som står upp för sanningen

Idag har vi 1,5 anställda docenter i två ämnen: Nya testamentet och kyrkohistoria, varav den senare är tjänstledig. I övriga ämnen är lärarna timanställda. Under 2020-talet bör vi bygga ut till fem:

  • Nya testamentet med grekiska
  • Gamla testamentet med hebreiska och arameiska
  • Kyrkohistoria
  • Systematisk teologi (den kristna läran) och etik
  • Praktisk teologi och missionsvetenskap

Vi kommer att få ta små steg, men inom tio år siktar vi på heltidsanställda professorskompetenta lärare i dessa ämnen.

Klara teologiska röster utan kompromiss kommer att behövas i Sverige

4. Nya lokaler > egna lokaler

Vårt hyreskontrakt går ut i januari 2022. Det betyder att vi måste börja söka nya under året. Men med en växande institution krävs större lokaler och vi ber om egna lokaler. När våra studenter nu fördjupar sina studier krävs mer närvaro på STH.

Under 2020-talet bör STH utreda hur framtidens campus ska se ut. Drömmen är att STH får sitt eget campus – för Gud är allting möjligt!

5. STH-expansion genom ”extension growth”

En stor glädje under 2019 är våra regionala studiecentra – med 100 nya studenter! Nu arbetar vi vidare med dessa centra. De behövs i Sverige, men också ute i Europa – våra vänner där vittnar om hur Guds Ord attackeras och pom behovet av sund teologi. Vi har länge vetat att vår tillväxt kommer att vara genom att vi kommer närmare studenterna istället för att de ska komma närmare STH. Våra planer är därför att expandera:

  • Genom församlingscentra som ger kurser för ”vanliga” troende med målet att utrusta de troende för deras nödvändiga tjänst,
  • Genom egna centra och samarbeten i Europa.

6. Ett nytt ledarskap för STH

Under 2020-talet kommer STH att få en ny ledning som kan ta stafettpinnen vidare, och styrelsen tittar och ber aktivt för fortsättningen. Att bygga en akademisk institution tar tid och om Herren dröjer kommer vi att behöva träna framtidens tjänstegåvor och förkunnare. Ett nytt ledarskap är ett viktigt böneämne och jag vore mycket tacksam om du som läser detta tar det till ditt hjärta. Vilka är morgondagens ledare som kan forma en ny generation, vilka är morgondagens röster som kan och vill stå för sanningen.

7. STH:s Framtidsfond: låt oss bli oberoende av staten!

Svensk politik går ofta ut på att styra med bidrag, eller indragna pengar. Så är det också i universitetsvärlden. Genus och sådant som passar tidsandan får pengar, en institution som STH står utan. Bidrag är som betsel i hästens mun.

Jag tror vi måste bli oberoende av stat och politik. Annars kommer staten, oavsett politisk ledning, troligen att kräva en liberal linje med genus- och HBTQ+-ideologi för att ge bidrag. Men Kristi kropp kan stå stark utan statens pengar!

Därför behöver vi bygga STH:s framtidsfond, en fond som både är en finansiell grund och som kan ge avkastning som finansierar STH:s kostnader. Med ett rejält grundbelopp skulle en sådan fond kunna finansiera STH även i svåra tider.

Låt oss be om en sådan fond: om större donationer och testamenten som kan bygga grunden för ett ekonomiskt oberoende STH för framtiden.