Geologi: Ett kreationistiskt perspektiv på berggrundens uppkomst

Globalt sett har moderna geologiska idéer genomsyrat alla delar av livet, inklusive industri, turism, museiutställningar, utbildning och naturdokumentärer. De utgår från ett antagande i fråga om jordens historia, nämligen att översvämningen på Noas tid aldrig ägt rum. Dessa föreställningar har underminerat förtroendet för Bibeln och påverkat vår kultur.

Som ett alternativ kan vi utgå från att översvämningen verkligen inträffat såsom Bibeln beskriver den. På det viset kan vi utveckla en enkel, kraftfull modell för att tolka bergformationer i fält. Ett sådant angreppssätt förklarar den geologiska evidensen på ett elegant sätt. Det förändrar sättet vi ser på världen och på vår plats i den.

Om talaren

Dr Tasman Walkers grundutbildning (med höga meriter) är inom geovetenskap och även maskinteknik, inom vilken han också har en doktorsgrad, samtliga utbildningar vid universitetet i Queensland, Australien. Under tjugo år arbetade Dr Walker som ingenjör med design, konstruktion och drift av kraftstationer inom Queenslands elindustri. Han har utfört geologiska bedömningar av nya bränsletillgångar för kraftstationer i Queensland och har arbetat med nya gruvprojekt och frågor som rör geologiska faktorers inverkan på kostnader, pålitlighet och kvalitet hos den kol som produceras.

Dr Walker har även varit engagerad i planeringen inför en stor vattenkraftsanläggning som krävde utvärdering av geologiska förutsättningar och deras inverkan på dammanläggningar, vattenreservoarer och underjordiska kraftstationskonstruktioner.

Tack vare sina olika typer av erfarenheter har han utvecklat en modell för en biblisk geologi med syfte att sammankoppla geologiska formationer i fält med den bibliska historien. Han har tillämpat denna geologiska modell på många geografiska områden, däribland Den stora artesiska bassängen i Australien, urberget i Brisbane, Queensland och Banks-halvön på Nya Zeeland. Han och andra skapelsetroende geologer tillämpar för närvarande modellen även i andra delar av världen.

Dr Walker arbetar på heltid för Creation Ministries International i Brisbane, Australien . Han har författat många artiklar för magasinen Creation och Journal of Creation. Han reser flitigt och talar om hur den första Mosebokens redogörelse för skapelsen är både vetenskapligt trovärdig och viktig som grund för evangeliet.

Tasman Walker

Forskare vid Creation Ministries International (CMI-Australien), Brisbane, Australien