Studiernas upplägg

Kurserna i programmet består av terminskurser på kvällstid vid respektive studiecenter, två sommarkurser (c:a en vecka vardera) samt en internetkurs. Här kommer schema för hur hela programmet är upplagt publiceras inom kort.