Studiernas upplägg

Undervisningen består av terminskurser på kvällstid vid respektive studiecenter, två sommarkurser (c:a en vecka vardera) samt två internetkurser. Undervisningen på terminskurserna ges live från Uppsala varannan tisdag kväll och du kan kan följa undervisningen live, antingen vid något av de olika studiecentren eller hemifrån.

Det är även möjligt att ta del av undervisningen i efterhand via en kursportal. Varje student får en egen inloggning till kursportalen vid terminsstart. Där finns även kompendier och annat material tillgängligt.

Undervisningen består av 3 lektioner per tillfälle. De sista 20 minuterna av den sista lektionen är öppen för frågor och gruppsamtal. Närvaro, examination och eventuella praktiska frågor hanteras av en studieansvarig vid respektive center.

En gång per termin reser en lärare ut till varje studiecenter och undervisar på plats. Dessa samlingar sker från fredag kväll till lördag kväll.