Innehåll

Diplomet ger en rejäl grund med betoning på teologi. Följande kurser ingår i programmet:

Introduktion till teologi med studieteknik 7,5 p
Vad är teologi? Kursen ger ett fågelperspektiv på teologin från A till Ö, inklusive ämnen som bibelsyn och eskatologi. Du möter de olika lärarna som föreläser om sina specialområden. Kursansvarig är doktorand Pavel Hoffman.

Introduktion till Gamla testamentet 7,5 p
Gamla testamentet var Jesu och apostlarnas Bibel och utan att förstå det kan man inte förstå det nya. Många ögonöppnare i en spännande kurs.
Lärare: Dr Ingrid Faro (på engelska, internet). Dr Faro är expert på Moseböckerna, särskilt hur det onda beskrivs.

Introduktion till Nya testamentet 7,5 p
Efter kursen läser du Nya testamentet med nya ögon! Varje bok behandlas liksom Nya testamentets historiska inte minst dess judiska bakgrund.
Lärare: Docent, teol dr Anders Gerdmar, som är expert på Nya testamentets judiska bakgrund och antisemitism (sommarkurs).

Gamla testamentets teologi 7,5 p
För att verkligen både förstå både GT och NT behöver man förstå grunderna i hur Gamla testamentets författare tänker.
Lärare: PhD Ingrid Faro (sommarkurs).

Nya testamentets teologi 7,5 p
Vem är Jesus och den Helige Ande egentligen enligt Nya testamentet, vad är lag, synd, nåd, kristen livsstil och äktenskap? Kursen går igenom de viktigaste dragen i Nya testamentets teologi.
Docent, teol dr Anders Gerdmar (live).

Kyrkohistoria 15 p
Kursen går igenom kyrkans historia från allra första början till den världsvida pingstkarismatiska väckelsen idag, men också historien kring de grundläggande lärorna – både strider och segrar.
Docent, teol och fil dr Torbjörn Aronson (live).

Systematisk teologi 7,5 p
Vem är Gud? Vad betyder det att Jesus är Gud? Vad betyder frälsning och vad innefattas i den? Vem är den helige Ande och vad är Andens uppgift. Detta är några av de många frågor man berör i denna kurs, kristendom från A till Ö.
Doktorand MA, Master of Divinity Pavel Hoffman (live). Pavel Hoffman är snart färdig med en doktorsavhandling om kristendom och kultur.