Innehåll

Diplomet ger en rejäl grund med betoning på teologi. Följande kurser ingår i programmet:

Introduktion till teologi med studieteknik, 6 p
Vad är teologi? Kursen ger ett fågelperspektiv på teologin från A till Ö, inklusive ämnen som bibelsyn och eskatologi. Du möter de olika lärarna som föreläser om sina specialområden. Docent Anders Gerdmar, docent Torbjörn Aronson, dr Ingrid Faro, doktorand Pavel Hoffman. Internet.

Introduktion till Nya testamentet, 6 p
Efter kursen läser du Nya testamentet med nya ögon! Varje bok behandlas liksom Nya testamentets historiska inte minst dess judiska bakgrund.
Lärare: Docent Anders Gerdmar, som är expert på Nya testamentets judiska bakgrund och antisemitism. Höstterminen 2019.

Kyrkohistoria I, 6 p + Kyrkohistoria II, 6 p
Kursen går igenom kyrkans historia från allra första början till den världsvida pingstkarismatiska väckelsen idag, men också historien kring de grundläggande lärorna – både strider och segrar.
Docent Torbjörn Aronson. Vårterminen 2020- höstterminen 2020.

Gamla testamentets teologi, 6 p
För att verkligen förstå både GT och NT behöver man förstå grunderna i hur Gamla testamentets författare tänker.
Lärare: Dr Ingrid Faro. Sommarkurs 2020.

Systematisk teologi, 6 p
Vem är Gud? Vad betyder det att Jesus är Gud? Vad betyder frälsning och vad innefattas i den? Vem är den helige Ande och vad är Andens uppgift. Detta är några av de många frågor man berör i denna kurs, kristendom från A till Ö.
Doktorand Pavel Hoffman. Pavel Hoffman är snart färdig med en doktorsavhandling om kristendom och kultur. Vårterminen 2021.

Nya testamentets teologi, 6 p
Vem är Jesus och den Helige Ande egentligen enligt Nya testamentet, vad är lag, synd, nåd, kristen livsstil och äktenskap? Kursen går igenom de viktigaste dragen i Nya testamentets teologi.
Docent Anders Gerdmar. Sommarkurs 2021.

Introduktion till Gamla testamentet, 6 p
Gamla testamentet var Jesu och apostlarnas Bibel och utan att förstå det kan man inte förstå det nya. Många ögonöppnare i en spännande kurs.
Lärare: Dr Ingrid Faro (undervisningsspråk engelska). Dr Faro är expert på Moseböckerna, särskilt hur det onda beskrivs. Internet.

Extra kurser som ingår i Diplom i praktisk teologi:

Etik i tro och samhälle, 6 p
Docent Anders Gerdmar, docent Torbjörn Aronson, dr Ingrid Faro, dr Stefan Swärd, doktorand Pavel Hoffman.

Introduktion till praktisk teologi, 6 p
Docent Torbjörn Aronson.