Evidens för Intelligent Design i djurleder

Ledsystemen hos djur har en imponerande prestanda vad gäller funktionalitet, kompakthet och effektivitet. Föredraget beskriver ledsystemen hos 10 olika djur och visar hur de använder sig av sofistikerade länkmekanismer för att finjustera olika typer av egenskaper såsom rörelse- och kraftutväxling. Det visas även att dessa länkmekanismer är oreducerbart komplexa, då dessa mekanismer endast har en användbar funktion då samtliga länkar finns på plats.

De tio ledsystemen inkluderar käkar hos sex fiskarter, människans knäled, vingleder hos insekter, fåglars vingleder samt attackmekanismen hos mantisräkor. Arbetet publicerades i juni 2021 i en referentgranskad artikel av ”Institute of Physics”.

Om talaren

Stuart Burgess är professor i ingenjörsdesign vid Bristols universitet och adjungerad professor vid Liberty University i USA. Han ledde avdelningen för Maskinteknik vid Bristols universitet mellan 2004–2011. Åren 1994 – 1997 var han ”Bye Fellow” vid Selwyn College, Cambridgeuniversitetet och 2021 ”Visiting Fellow” vid Clare Hall College, Cambridgeuniversitetet. Han har varit utomstående examinator vid Cambridgeuniversitetet och Tokyo universitet, Han har publicerat mer än 180 vetenskapliga artiklar om design inom ingenjörskonst och natur.

Förutom akademisk forskning har Stuart Burgess även varit engagerad i kvalificerade designprojekt inom industrin. Han ledde ett team som designade cykelväxeln för det brittiska laget vid Olympiska spelen i Rio (2016) och Tokyo (2021). Han har också arbetat för Europeiska Rymdflygstyrelsen (European Space Agency) med konstruktion av system för utplacering av solpaneler.

Han har mottagit många akademiska utmärkelser, däribland: 1. Storbritanniens främste maskiningenjör 2019 (bland 120 000 professionella maskiningenjörer); 2. Turners guldmedalj för rymdfarkostdesign för Europeiska Rymdflygstyrelsen; 3. Designrådets pris för mekanismdesign utdelad av Brittiska regeringens Handels- och Industriminister; och 4. Wessex Vetenskapliga medalj för arbete inom biomimetik. Han har skrivit åtskilliga böcker om Intelligent Design, däribland ”Hallmarks of Design”.  Läs mer på hans hemsida.

Stuart Burgess

Professor i ingenjörsdesign vid Bristols universitet och adjungerad professor vid Liberty University i USA