Församlingarna och Skandinavisk teologisk högskola — ett samarbetskoncept


Vi tror att Skandinavisk teologisk högskola är en viktig resurs för att forma framtidens ledare. Därför ställer vi oss bakom tanken att partnerförsamlingar ger ett bidrag till STH.

STH vill vara en utbildningspartner åt församlingarna men är samtidigt helt beroende av stöd från församlingarna. För examenstillstånd från Regeringen krävs att STH visar ekonomisk långsiktighet och trovärdighet.

Det finns olika sätta att stödja. Vissa vill bidra med en klumpsumma, andra med en fast summa per medlem.

Med ett partnersystem skapas en reell relation mellan STH och partnerförsamlingarna, som både blir en välsignelse för oss församlingar och en livlina och förutsättning för STH.

De församlingar som så vill kan skriva ett samarbetsavtal med STH för ett–tre år.

 

Undertecknare:

Ingmar Aronson, Malmö International Church

Hans Augustsson, Josua i Gamleby

Linda Bergling, Arken

Per-Åke Eliasson, Kristet Center, Örebro

Curt Johansson, Trosgnistans mission

Joakim Lundqvist, ordförande i Trosrörelsen

Thomas Nordberg, Svedjeholmskyrkan, Örnsköldsvik

Lennart Torebring, Södermalmskyrkan

Peder Teglund, Borås Kristna Center

PeO Svensson, Guds Kraft, Sävsjö

Bli en STH Församlingspartner idag