Kosmologi: Ett kreationistiskt perspektiv på universums ursprung

Mot en mer biblisk kosmologi: Första Moseboken 1 medför att ljushastigheten de första fyra skapelsedagarna var väldigt hög. Den allmänna relativitetsteorin medför att ljusets hastighet kontrollerar ”tidens hastighet”. Dagarna på jorden var av normal längd (2 Mos 20:11), så att ljushastigheten på jorden normal.

Ljushastigheten i rymden innebär att ett antal miljarder år av händelser inträffade före avslutningen av den fjärde skapelsedagen. Om ljushastigheten vid denna tid plötsligt minskade, så kommer vi inte se någon skillnad mellan objekt som är närmare eller längre bort än 6 000 ljusår. Rymden skulle ha en skenbar ålder av flera miljarder år, för att kunna proklamera Guds ära (Ps 19:1).

Om talaren

Dr Russell Humphreys är en numera pensionerad fysiker som forskar, talar och skriver om skapelsevetenskap från sitt hemkontor i Chattanooga, Tennesse, USA. Tidigare arbetade han för the Institute for Creation Research i San Diego och Dallas och Creation Ministries International i Atlanta. Han är även Fellow vid Creation Research Society.

Russell erhöll 1963 en kandidatexamen i fysik från Duke University, och 1972 en doktorsexamen i fysik från Louisiana State University. År 2001 pensionerades han från Sandia National Laboratories i Albuquerque, New Mexico, efter att ha arbetat där i 22 år som fysiker, med uppgift att bedriva forskning inom kärnfysik och geovetenskap. Dessförinnan bedrev han högspänningsforskning vid General Electric. Han publicerade dussintals professionella artiklar, erhöll tre amerikanska patent, två IR-100-priser från tidskriften Industrial Research och flera utmärkelser för excellens från Sandia National Laboratories.

Även om han växte upp i en ateistisk miljö så tog Russell emot Jesus Kristus som sin personlige Frälsare 1969, under sin tid som doktorand i fysik. Några år senare blev han övertygad om att de påstådda miljarder-åriga ”geologiska åldrarna” var fiktiva och att Gud istället skapat världen för ungefär 6,000 år sedan.

Hans huvudintresse är olika sätt att uppskatta jordens ålder, inklusive magnetiska fält i solsystemet, saltnivåer i haven, datering med radioaktiva isotoper, och kosmologi. Han har publicerat många tekniska artiklar i kreationistiska vetenskapliga tidskrifter, han var styrelsemedlem i Creation Research Society till 2019, och är en internationellt välkänd seminarietalare. Han har författat en populär bok om kreationstisk kosmologi, Starlight and Time, är medförfattare till Radioisotopes and the Age of the Earth, liksom till boken Earth’s Mysterious Magnetism, and that of other celestial orbs.

Russ Humphreys

Pensionerad fysiker som forskar, föreläser och skriver om skapelsevetenskap