Genetik: Ett kreationistperspektiv på mänsklighetens ursprung

Enligt Bibeln var Adam en historisk person, han var ensam urfader till hela mänskligheten och han levde nyligen. Dessa idéer understöds också av genetiska data. Den generella bristen på mångfald i den mänskliga Y-kromosomen, fördelningen av genetiska varianter, världens befolkningsstorlek och det faktum att det bara existerar en enda Y-kromosomlinje pekar alla mot den bibliska redogörelsen.

Så kallat ”patriarkalt driv” (eng. Patriarchal Drive) kan förklara variationer i grenlängder, och folkförflyttningar efter Babel och det kan även förklara de globala släktskapsmönster vi ser i Y-kromosomer. Det finns ingen anledning att överge tron på Bibelns Adam utifrån tillgängliga genetiska data.

Om talaren

Dr Carter omvände sig till Kristus redan som ung. men visste inte hur han skulle förhålla sig till evolutionsteorin. Han hade alltid vetat vad han ville tro, men kunde inte ge uttryck för sina tankar och hade ingen evidens att motivera sin syn med. Under sitt första år på universitetet mötte han för första gången information om skapelsefrågan och gjorde det inom kort till sitt modus operandi. Han berättar att han upplevde en oerhörd glädje när han insåg att det inte längre fanns någon konflikt mellan hans vetenskap och hans religion. Den glädjen (och, säger han, Creation magazine och Journal of Creation) möjliggjorde för honom att ta sig igenom all evolutionsteori i sin grund- och forskarutbildning utan att förlora sin tro.

Han avlade en kandidatexamen i tillämpad biologi vid Georgia Institute of Technology 1992. Sedan arbetade han som gymnasielärare i biologi, kemi, fysik och elektronik innan han började studera marinbiologi vid Miami universitet i form av doktorandstudier i marinbiologi. Han avslutade detta program framgångsrikt 2003 i och med sin avhandling om ”Fluorescerande proteiner hos cnidarier”. Under tiden i Miami studerade han pigmentering hos koraller och andra ryggradslösa djur, designade och byggde en anläggning för odling av karibiska koraller, genomförde mer än 500 dykexkursioner, mestadels nattetid, och fick licens på en sidoprodukt från sin forskning (ett patenterat fluorescerande protein) till ett bioteknikföretag.

Robert Carter

Forskare vid Creation Ministries International (CMI-USA). Atlanta, Georgia, USA