Målsättning

Målsättningen med Skandinavisk teologisk högskola är att erbjuda professionell utbildning och träning för att utrusta män och kvinnor för kompetent och effektiv tjänst och ledarskap i församling, skola och samhälle.

Med en kombination av klassisk yrkesutbildning och en karismatisk dimension strävar skolan att förbereda studenter från ett brett kulturellt och religiöst spektrum. Målet är att dessa ska gå ut för att både proklamera och förkroppsliga budskapet om Guds förvandlande, frälsande och helande kärlek.