Grundsyn

Som en samfundsoberoende högskola strävar Skandinavisk teologisk högskola efter att förbereda studenterna för kristen tjänst inom sina egna traditioner, kyrkor och kulturer.

Som en samfundsoberoende högskola strävar Skandinavisk teologisk högskola efter att förbereda studenterna för kristen tjänst inom sina egna traditioner, kyrkor och kulturer. Även om vi har en tydlig identitet som en evangelisk karismatisk högskola, är det viktigt att omfamna en mångfald av teologiska perspektiv så att våra studenter kan bevara sin särart och bli till nytta i sitt eget sammanhang. Vi vill sträva efter att öka samtliga studenters medvetenhet om Kristi kropp i stort.

Vår grundsyn kan uttryckas i orden apostolisk, evangelisk, reformatorisk, karismatisk och balanserad. Med apostolisk menas att vi tror på en universell kyrka, vars rötter kan härledas tillbaka till Jesus och hans lärjungar, och att den grund som en gång lades av apostlarna även är grunden för högskolan.

Med evangelisk menas att vi tror att Skrifterna (Gamla och Nya testamentet) är den slutgiltiga auktoriteten för troslära och etik, med tron på Jesus Kristus som enda frälsare och Herre, och trosviss proklamation av hans evangelium.

Med reformatorisk menas en öppenhet för ständig reformation och tron på att denna måste ske på Skriftens grund.

Med karismatisk menas att vi tror att församlingen föddes samtidigt som Anden utgöts och att det är viktigt att skapa frihet för Andens gåvor att manifesteras. Därigenom formas en unik miljö för teologisk utbildning.

Med balanserad menas att vi tror att teologisk utbildning måste integrera biblisk och teologisk träning med de praktiska färdigheter som är oumbärliga för effektiv tjänst. Det måste finnas en balans mellan gedigen teologi och andlig passion, bibelutläggning och profetisk insikt, uthållighet i lidande och förväntan på mirakler, pastoral känslighet och evangelistisk glöd, överlåtelse till ett heligt liv och strävan efter nådegåvorna, församlingstillväxt och personlig mognad.