Skandinavisk teologisk högskola är en kristen teologisk högskola med syfte att utbilda verksamma i kyrka, skola och samhälle. Under tjugo år som Livets Ord University och Livets Ords Teologiska Seminarium har vi betjänat Kristi kropp och tränat omkring två tusen pastorer och ledare från hela världen för tjänst. Numera är högskolan samfundsoberoende och betjänar församlingar och organisationer från såväl Svenska kyrkan som oberoende pingstförsamlingar.

Visionen bakom skolan

Vår vision är att bygga en allkristen teologisk högskola som är byggd på Bibeln som Guds Ord och klassisk kristen tro, med akademisk excellens och öppenhet för den helige Andes verk och hela Kristi kropp, för att träna en ny generation av ledare i Kristi kropp så att de kan bygga starka församlingar och vara en tydlig kristen röst i samhälle och kultur.

Syfte

Skandinavisk teologisk högskola har som syfte att bedriva utbildning grundad på bibeltro och klassisk kristen bekännelse, karismatiskt liv och väckelsekristendom, med de rötter som kristendomen har i Israel och det judiska folket och med öppenhet för hela Kristi kropp.

Målsättning

Målsättningen med Skandinavisk teologisk högskola är att erbjuda professionell utbildning och träning för att utrusta män och kvinnor för kompetent och effektiv tjänst och ledarskap i församling, skola och samhälle.

Läs mer

Grundsyn

Som en samfundsoberoende högskola strävar Skandinavisk teologisk högskola efter att förbereda studenterna för kristen tjänst inom sina egna traditioner, kyrkor och kulturer.

Läs mer