Pavel Hoffman har arbetat som lärare och administratör vid Livets Ords Teologiska Seminarium sedan 2003.

Han växte upp i en kulturkristen katolsk familj under kommunisttiden i f.d. Tjeckoslovakien innan han bestämde sig för att personligen följa den kristna livsstilen. Han blev småningom en protestantisk teolog efter att Sammetsrevolutionen hade ägt rum i Tjeckoslovakien. Hans livsmål inom teologisk utbildning har fört honom till olika länder, och utrustat honom med en känslighet för olika kulturella miljöer.

Som en av de allra första studenterna vid dåvarande Livets Ord University kom han till Sverige 1994, och tog examen som Bachelor of Arts i Nya testamentet. Därefter studerade han vidare vid Graduate Theological Seminary vid Oral Roberts University i Tulsa, USA, där han tog en kombinerad masterexamen som Master of Arts in Theological-Historical Studies och Master of Divinity. För sina akademiska prestationer erhöll han utmärkelsen Who’s Who Among Students in American Universities and Colleges. För närvarande arbetar han på sin doktorsexamen via University of South Africa. Hans forskning undersöker förhållandet mellan kristendomen och den omgivande kulturen.

Han har varit aktiv inom både teologisk forskning och församlingstjänst. Innan han kom till Sverige, arbetade Pavel Hoffman som studierektor för en pingstkarismatisk bibelskola i Brno, Tjeckien. För närvarande är han projektledare och översättare för en ny tjeckisk bibelöversättning vid namn ”Bible kralická revidovaná” (BKR). Teologiskt har han varit engagerad inom Society of Pentecostal Studies och Association of Evangelical Theologians. Hans expertisområde omfattar systematisk teologi, etik och apologetik

Ett urval av Pavel Hoffmans publikationer:

 • Nová Bible kralická – Nový zákon.Praha: Biblion, 1998.
 • The Ontological and Functional Work of the Holy Spirit. Tulsa: Oral Roberts University, 2001.
 • Collected Lectures from VBŠ.. Audiobook. Brno: Word of Life, 2003.
 • Collected Lectures from Didaché.. Audiobook. Brno: Word of Life, 2003.
 • The Pursuit of Common Base among the Catholics, Lutherans, and Evangelicals for Inter-Cultural European Dialogue.. 6th ET Conference, Leuven, 2007.
 • The Three-Fold Way of Affecting the Process of Globalization: The Role of Tradition, Scripture, and Experience in the Dialog with the European Community.. International conference Globalization and the survival of (wo)man, Celje, 2008.
 • The Gospel of John. Bible kralická revidovaná.. Nadace pro Novou Bibli kralickou, 2012.
 • Antologi om Bibelsyn. Uppsala, STH, 2022.

Pavel Hoffman

Pavel Hoffman

Doktorand och lärare i: Systematisk teologi, etik, apologetik

Examen och meriter:

 • Lärare i systematisk teologi och etik
 • Administratör för internetkurser och assistent till Dean of Theology
 • Bachelor of Arts in the New Testament
 • Master of Arts in Theological-Historical Studies
 • Master of Divinity
 • Doktorand i systematisk teologi (University of South Africa)

Kontakt:

pavel.hoffman@teol.se