Leif Nordenstorm är sedan 1986 präst i Svenska kyrkan och har arbetat som kyrkoherde i Överluleå, Sävast och Gunnarsbyn samt i Luleå domkyrkoförsamling. Han har även varit anställd i Danmark-Funbo församling i Uppsala stift.

Leif disputerade i religionshistoria 2002. Avhandlingen handlar om den japanska nya religionen Ômoto och om hur nya religioner kan förändras snabbt. Han har också en filosofie kandidatexamen i ryska och öststatskunskap.

»En av mina passioner är att återupptäcka kristendomens judiska rötter«

Sedan 2011 är han direktor för Stiftelsen Fjellstedtska skolan som är en kursgård och teologiskt fortbildningsinstitut inom Svenska kyrkan. Parallellt undervisar Leif i religionshistoria på Johannelunds teologiska högskola och på Skandinavisk teologisk högskola. Religionshistoria är studiet av icke-kristna religioner som judendom, islam, hinduism, buddism, afrikanska religioner och nya religioner.

Andra intressen är kyrkoordning och kyrkorätt, gudstjänst, predikan och liturgi, relationen kristendom-judendom och samisk kontextuell teologi och gudstjänst. En av passionerna är att återupptäcka kristendomens judiska rötter och att se hur kyrkan idag kan berikas av detta.

Som direktor för stiftelsen Fjellstedtska skolan organiserar han kurser i ämnen som främst har att göra med prästers dagliga arbete med teologi och Bibeln, gudstjänst och predikan, själavård, förbön och diakoni, mission, miljö och kyrkorätt. Leif har också skrivit några barnböcker där kristen tro spelar en central roll i handlingen.

Leif Nordenstorm har följande publikationer:

  Vetenskapliga verk:

 • ”Dödandet vid begravningar. Ett inslag i järnålderns gravritualer i komparativ religionshistorisk belysning”. I Fornvännen, 89, 1994.
 • ”Ômotos mission på esperanto: en japansk ny religion i förändring från kiliastisk Maitreyaförväntan till religionsdialog”. Esperantoförlaget. 2002.
 • ”Mindfulness: kristna reaktioner och tolkningar”. I Ingång, årgång 18. 2/12, 2012.
 • ”Transpiranto: antisemitism, xenophobia, or just a joke”. Esperantologio Esperanto studies EES, kajero 6, 2013
 • ”Views on Esperanto in the Bahai faith: A revised subchapter in Bhaullah and the new era”. Esperantologio Esperanto studies EES, kajero 7, 2015
 • ”Mjuk lag i Svenska kyrkan: Codex ethicus och andra dokument”. Med god ordning och efter Guds vilja. En antologi om kyrkorätt. Skellefteå: Artos. 2019
  Barnböcker med kristna motiv:

 • ”Arne la ĉefido (Arne hövdingason), barnbok hittills publicerad på esperanto, madagaskariska och tjeckiska. 2005.
 • ”Nybyggarna i Norra botten”. 2006.
 • ”Säljägare och kyrkobyggare”. Bodens kyrkohistoria i berättelser. 2008.

Leif Nordestorm

Leif Nordenstorm

Timlärare i: Religionshistoria

Examen och meriter:

 • Teologie doktor i religionshistoria (Uppsala universitet)
 • Teologie licentiat i religionshistoria (Uppsala universitet)
 • Teologie kandidat (Uppsala universitet)
 • Filosofie kandidat, inriktning ryska och öststatskunskap (Uppsala universitet)

Kontakt:

leif.nordenstorm@teol.se