Jan Nylund är doktorand i Nya Testamentets exegetik vid Lunds universitet och har undervisat och handlett sen 2009. Hans avhandling är inom grekisk lingvistik och behandlar användningen och förståelsen av tempus (aspekt) i Nya Testamentets grekiska. Andra forskningsintressen är Bibelöversättning, bön, diskursanalys, nytestamentlig forskningshistoria, Platons och Aristoteles tidsförståelse samt Aristoteles teologi (metafysik).

»Andlig och akademisk excellens«

Hans passion är att kombinera levande andlighet i vardagen med akademisk excellens i studiet av Nya Testamentet och att förmedla detta till blivande predikanter, församlingsarbetare och teologer. Han har tidigare jobbat med församlings- och skoladministration och varit involverad i väckelsearbete bland invandrare.

Han har varit gästforskare på University of Oxford, Wycliffe Hall (2010); Institut Protestant de Théologie, Montpellier (2016); Tyndale House, Cambridge (2016); Stellenbosch University, Ancient Studies Department, Sydafrika (2017); Tyndale House, Cambridge (2018); Svenska institutet i Rom (2018); Tyndale House, Cambridge (2018); Köpenhamns universitet, Saxo Institute (2018-19); Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Gramata Centre (2019); Université de Strasbourg, Frankrike (2020); Sapienza Università di Roma, Italien (2020); Ludwig-Maximilians-Universität, Evangelisch-Theologische Fakultät / Munich School of Ancient Philosophy, München (2021); Engelsberg World Heritage, scholar-in-residence (2022); Universitetet i Oslo (2022).

Jan har varit ordförande för Lunds doktorandkår (Lunds universitet), ordförande för humanistiska och teologiska doktorandrådet (Lunds universitet), International Network Coordinator för Society of Biblical Literature’s Student Advisory Board samt styreledamot i
forskarutbildningsnämnden (Lunds universitet).

Han har mottagit över 55 forsknings- och resestipendier, bland annat Sverige-Amerika Stiftelsens helårstipendium för teologiska studier i Nordamerika från Kronprinsessan Victoria.

Han är medlem i Society of Biblical Literature, Svenska Exegetiska Sällskapet, Tyndale House Fellowship i Cambridge, International Systemic Functional Linguistics Association och Philosophy of Time Society.

Jan kommer från Stockholm men bor i Lund med sin fru Maria. Löpning och klassisk musik hör till hans fritidsintressen.

Jan Nylund har följande publikationer (i urval):

Artiklar och kapitel:

Recensioner:

Konferensbidrag:

 • Language and Social Identity in John 6:25-71: A Hallidayan Discourse Analysis. Memory, Orality, and Identity – Socio-Cognitive Perspectives on Early Judaism and Early Christianity, Lund, 2013.
 • Nylund, J. (2014). Understanding the Lord’s Prayer from a Discourse Perspective. Society of Biblical Literature International Meeting 2014, Vienna, 2014.
 • Coherence and Prominence in the Sermon on the Mount: A Systemic-Functional Approach. Social and Cognitive Sciences in the Analysis of Texts and History, Helsinki, 2014.
 • The Linguistics of the Stoics: What is their Contribution to the Understanding of Verbal Aspect? Society of Biblical Literature International Meeting 2016 – Seoul, 2016.
 • The Construction of the ”I” in the Lord’s Prayer: A Social-constructive Discourse Analysis. Praxis and Practice in Theology – Aarhus University, Aarhus, 2016.

Jan Nylund

Jan Nylund

Timlärare i: Nya Testamentets exegetik

Examina:

 • Doktorand i Nya Testamentets exegetik, Lunds universitet
 • Teologie masterexamen i Nya Testametets exegetik, Lunds universitet
 • Filosofie magisterexamen i Nya Testamentets exegetik, Lunds universitet
 • Filosofie magisterexamen i engelska och antika språk, Uppsala universitet
 • Filosofie kandidatexamen engelska, Uppsala universitet
 • Filosofie kandidatexamen i grekiska, Uppsala universitet
 • Filosofie kandidatexamen i Nya Testamentets exegetik, ORU, USA (summa cum laude)

Länkar:

Academia
ResearchGate
LinkedIn
Lunds universitet

Kontakt:

jan.nylund@teol.se