Jan Nylund är sedan 2011 doktorand i Nya Testamentets exegetik vid Lunds Universitet. Hans passion är att kombinera levande andlighet i vardagen med akademisk excellens i studiet av Nya Testamentet och att förmedla detta till blivande predikanter, församlingsarbetare och teologer. Han har tidigare jobbat med församlings- och skoladministration och varit involverad i väckelsearbete bland invandrare.

»Andlig och akademisk excellens«

Han påbörjade sina doktorsstudier utomlands på McMaster Divinity College i Kanada och tillbringade i samband med detta en termin som gästdoktorand på Wycliffe Hall vid University of Oxford och en termins språkstudier i Paris. Han har sedan 2009 undervisat i Nya Testamentet samt handlett ett tiotal C-uppsatser. Hans forskningsfält är i första hand grekisk lingvistik i nytestamentlig kontext och han skriver sin avhandling om verbalaspekt. Andra forskningsintressen är diskursanalys, hermeneutik, nytestamentlig forskningshistoria och den historiske Jesus.

Som International Network Co-ordinator för Society of Biblical Literature’s Student Advisory Board samordnar han doktorander i bibliska studier i 42 länder, han är ordförande för Humanistiska och teologiska doktorandrådet vid Lunds Universitet, styrelseledamot i Lunds doktorandkår och ledamot i Forskarutbildningsnämnden för humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds Universitet. Han är medlem i Society of Biblical Literature, Svenska Exegetiska Sällskapet och Tyndale House Fellowship i Cambridge. 2009 mottog han Sverige-Amerika Stiftelsens helårstipendium för teologiska studier i Nordamerika från Kronprinsessan Victoria.

Han har en Bachelor of Arts in New Testament från Oral Roberts University (summa cum laude), en filosofie kandidatexamen och en filosofie magisterexamen i engelsk lingvistik och bibliska språk från Uppsala Universitet samt en Master of Theology i Nya Testamentets exegetik från Lunds Universitet. Jan kommer från Stockholm men bor i Lund med sin fru Maria Shiva. Löpning och klassisk musik hör till hans fritidsintressen.

Jan Nylund har följande publikationer:

  • ”Friedrich Schleiermacher: On his Contribution to New Testament Studies”. I Pillars in the History of Biblical Interpretation. Wipf & Stock, 2014 (under utgivning).
  • ”Dag Hammarskjöld’s Spirituality Revisited: A Critique of W.H. Auden’s Understanding and Translation of Markings”. I Svensk Teologisk Kvartalsskrift, 2014 (under utgivning).
  • ”The Prague School of Linguistics and its Influence on New Testament Language Studies”. I The Language of the New Testament: Context, History, and Development (s.155-221). Leiden/Boston: Brill, 2013.
  • ”Petrus och det transparenta ledarskapet”. Keryx, 2013
  • Sju recensioner samt åtta kontrakterade lexikonartiklar i Lexham Bible Dictionary för utgivning under 2014.

Jan Nylund

Jan Nylund

Timlärare i: Nya Testamentets exegetik

Examen och meriter:

  • Doktorand i nytestamentliga studier (Lund University [McMaster Divinity College, University of Oxford])
  • Master of Arts in English and Biblical Languages (Uppsala University)
  • Bachelor of Arts in English (Uppsala University)
  • Bachelor of Arts in New Testament (Oral Roberts University, USA)

Kontakt:

jan.nylund@teol.se