Hans blev kristen i samband med konfirmationsläsningen i Munkfors vid 14 års ålder. Kallelsen att predika evangeliet om Jesus växte fram tidigt, och redan vid 16 års ålder skedde första predikan. Avgörande för livsgärningen var de tre åren på Fjellstedtska Skolan, Uppsala. Här fanns fortfarande ett klassiskt bildningsideal med latin, grekiska och hebreiska med en teologisk grundutbildning på veckoschemat. Att det dessutom blev en väckelseplats där den Helige Ande gjorde sin närvaro tydlig i Andedop och pånyttfödelser hos många elever öppnade ögonen för vad Gud vill göra. Hans var en av dem som fick uppleva ett radikalt möte med Anden. Jesusfolket i Uppsala började vid denna tid mötas vid sidan av gudstjänstlivet i Mikaelskyrkan under ledning av prästen Figge Sidwall och i Pingstkyrkan i Uppsala. Jesusfolket inbjöds att medverka i olika kristna sammanhang, detta blev en impuls till att uppfatta Församlingen som en Kristi kropp oavsett samfundsgränser.

Min passion är att se människor växa i den kallelse Jesus gett dem.

Hans har tjänat baptistförsamlingar i Kopparberg och Storå, Elimkyrkan Östermalm, Trollhättan och Kyrkan vid Brommaplan. I början av nittiotalet startade Hans med sin fru Lotta Stockholm Vineyard. 1998 avskiljdes de som National Directors i Vineyard Norden. 2009 startades  församlingen Mosaik.

Hans doktorsavhandling ”Sven Lidman om Gud och Människa, 1987, ⁃ en innehållsanalytisk undersökning” , inom ämnesområdet Tros- och Livsåskådningsvetenskap/Systematisk teologi, fokuserar på Lidmans stora författarskap. Särskilt besvaras frågorna om hur han beskriver sin Gudsbild och sin människosyn. Gud visade sitt ansikte i Jesus till frälsning, det visste Lidman. I synen på människan uppvisar han en djupt pessimistisk bild med tydliga drag påverkade av Augustinus syn. Att Lidman själv översatte Augustinus bekännelser (Confessiones) till svenska, med en lysande inledning av honom, påverkade förstås hans bild. Dessutom noteras den dramatiska livsutveckling som blev Lidmans. Den 17 mars 1917 möter han Gud och allt förvandlas.

Några fokus för Hans är mission, evangelisation och församlingsgrundande. Hans har undervisat i Nepal, Indien, Sibirien, Ryssland, Ukraina, samt de nordiska länderna. I ansvaret som National Direktor i Vineyard Norden ingick att vara pastor för pastorer. Nya församlingar behöver ett glödande intresse för biblisk teologi och trohet mot regeln ”vi tror vad alla, alltid och överallt har trott”. Hans har sökt att där han verkat lägga grunden för Bibeltro och förväntan på den Helige Andes verk.

Hans bor i Uppsala med sin hustru Lotta. De har två barn Sofia och Martin, boende i Uppsala respektive Nyvång utanför Helsingborg med familjer. Fem barnbarn förgyller tillvaron: Lilja och Eva-Frid i Uppsala. Josua, Levi och Ruth-Miranda i Nyvång.

Hans har undervisat vid:

 • Betelseminariet 1977 – 1993 i olika bibelämnen, religionshistoria, religionsfilosofi och efter
  några år särskilt som ansvarig lärare för systematisk teologi (dogmatik)
 • Levande Stenar 1991-1998 tremånaders lärjungaskola Stockholm Vineyard ( ansvarig pastor);
 • Vineyards Teologiska Skola 1996-2003, en tvåårig utbildning i teologi (ansvarig pastor)
 • Skandinavisk Teologisk Högskola (STH) 2016 – systematisk teologi
 • Pastoralleadershiptraining.org (PLT) grundades och leds av Hans sedan 2012 som en grundläggande bibelskola för nykristna pastorer och äldste som grundat församlingar i Nepal, Indien, Bhutan och Bangladesh.

Studier vid:

 • Betelseminariet 1975-77 – därefter avskiljdes Hans som pastor inom Svenska Baptistsamfundet
 • Teologiska fakulteten Uppsala, Teol Kand 1978
 • Teologiska fakulteten Uppsala, Teol Dokt 1987
 • Stockholms Universitet, Nordiska språk 2002
 • Johannelunds Teologiska Högskola, Buddism, Hinduism, Islam, religionsmöten 2016.

Artiklar

 • Vineyard i Sverige – artikelserie 2020 i Världen Idag
 • ”Kom Helig Ande – om kristen etik” publicerad i 1 & 2 Thessalonikerbreven, en kommentar av
  Håkan Sunnliden, 2021
 • ”Lärorna i Knutby – en studie av förkunnelsen åren 2001-2006,”, sid 115-158, författad tillsammans med Pontus Tunhav. Publicerad i ”Entusiastisk kristendom & fanatism i Knutby – Reflektioner och lärdomar från ett forskningsprojekt”, 2021
 • ”Tron att hela Bibeln är Guds ord: exemplen de tidiga
  baptisterna och Anders Wiberg, Lewi Pethrus och Sven
  Lidman” sid 94 – 134. Publicerad i ”Bibeltro. Nio teologer om bibelsyn och bibelbruk” – Utgivare Anders Gerdmar, Torbjörn Aronson och Pavel Hoffman, 2022.
 • ”Doulos – slav, tjänare eller träl – Med anledning av två bibelord i Filipperbrevet samt Filemons slav Onesimus” sid 127-144. Publicerad i Filipperbrevet samt Brevet till Filemon, en kommentar av Håkan Sunnliden 2022.

Hans Sundberg

Lärare i: Systematisk teologi

Examen och meriter:

 • Teol. Dr. i systematisk teologi, Uppsala universitet
 • Teol. kand., Uppsala universitet

Kontakt:

hans.sundberg@teol.se