Göran Lennartsson är pingstpastor och teolog. Han är uppväxt i Pingströrelsen och präglad av den väckelstiden som kännetecknade hemförsamlingen i Södertälje på 60- och 70-talet. Efter avslutad ingenjörsutbildning odlade han sitt intresse för Bibeln med universtitesstudier som mynnade ut i en teol kand examen i Uppsala 1979.

Predikant på heltid sedan 1980. Först som medarbetare i Filadelfia Högsby i Småland och sedan i Filadelfia Stockholm med ansvar för förortsförsamlingen i Tyresö under ca fem år.

»Jag är församlingsbyggare«

Göran arbetade internationellt genom Ibra radio några år och var sedan baserad i Mellanöstern under en tioårsperiod. Uppgiften bestod bland annat i att utbilda ledare från hela arabvärlden.

Göran har erfarenhet av teologisk undervisning sedan trettio år, varav på akademisk nivå halva tiden. Intresset för Israel, det judiska folket och judiska bakgrunden till kristen tro är grundad i uppväxten, men har sedan mitten av 80-talet konkret inneburit arbete med judisk-kristna relationer. Studier i Jerusalem på 70-talet och bosatt i där under några år på 90-talet tillsammans med otaliga studieresor tid med skandinaviska och internationella kristna ledare, gör Jerusalem till en ’andra hemstad’.

Teol Dr. i Nya testamentets exegetik i Lund 2007 med avhandlingen Refreshing & Restoration. Two Eschatological Motifs in Acts 3:19-21.

Författare till böckerna Inympad. Om kristendomens judiska rötter (Dagenhuset, 1995) och Barnabas, mentor & andlig pelare (Didasko, 2009).

Göran bor med hustrun Tatta och döttrarna Judith och Esther i Uppsala. Båda anställda av Pingstförsamlingen i Uppsala. Söker fritid med djur och natur. Gärna med kameran på axeln.

Göran Lennartsson

Göran Lennartsson

Timlärare i: Nya testamentets exegetik, specialisering på dess judiska bakgrund

Examen och meriter:

  • Teol. Dr, Lunds universitet
  • Teol. kand, Uppsala universitet

Kontakt:

goran.lennartsson@teol.se