Varför är kreationism vetenskap och vad kännetecknar god vetenskap?

Den hypotetiskt-deduktiva metoden är den mest etablerade metoden för att formulera teorier inom naturvetenskapen. Den inbegriper tre huvudsakliga steg: att formulera testbara teorier, sluta sig till (deducera) de enskilda teoriernas konsekvenser och att avgöra (inducera) vilken av teorierna som bäst förklarar och förutsäger data. I detta föredrag argumenterar Ola för att kreationism är ett giltigt vetenskapligt förhållningssätt om den sekulärt motiverade premissen om metodologisk naturalism avlägsnas. Mer specifikt argumenterar han för att det är möjligt att formulera vetenskapliga skapelseteorier, baserade på en textnära tolkning av de första 11 kapitlen i första Moseboken, som uppfyller de krav (som falsifierbarhet, tydlighet och förmåga till prediktioner) som den hypotetisk-deduktiva metoden ställer.

Om talaren

Ola Hössjer, kandidatexamen i matematik 1987, masterexamen i teknisk fysik 1987 och doktor i matematisk statistik vid Uppsala universitet 1991 är för närvarande sedan 2002 professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet. Han är författare till ett hundratal refereegranskade artiklar i olika ämnen, i synnerhet statistik, försäkringsmatematik, statistisk genetik och populationsgenetik samt är handledare för 13 doktorander. 2009 tilldelades han Göran Gustafssonpriset i matematik. Han ingår i styrelsen för Skandinavisk Teologisk Högskola, han skriver artiklar och föreläser om kristen apologetik i Sverige och utomlands, och publicerade 2018 sin bok ”Becoming a Christian”, en kortversion av vilken finns på svenska.

Ola överlämnade sitt liv till Jesus Kristus vid 23–24 års ålder. Han är medlem av församlingsledningen i Sollentuna pingstkyrka norr om Stockholm, är far till två döttrar och har en svärson. Hans främsta önskan är att tjäna Gud, sprida evangeliet om Jesus Kristus och förmedla synen att vetenskap och kristendom inte bara är vänner – vetenskapen blir dessutom mest relevant inom kristendomens ram.

 

Ola Hössjer

Professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet