Genetik, språkvetenskap och historia: Ett kreationistiskt perspektiv på mänsklighetens historia

“Den mänskliga rasens dolda historia: en tyst revolution gror inom vetenskapen”. Vad behöver enligt evolutionister ske innan kreationistiska idéer tillåts inom vetenskapens huvudfåra? Det är inte någon ansamling av överväldigande evidens som motsäger evolution. Det är heller inte någon överväldigande mängd evidens till stöd för design. Det är någonting annat. Nyare forskning har avslöjat ett robust Y-kromosom-DNA-baserat släktträd för mänskligheten. Detta släktträd dokumenterar de exakta rörelserna och handlingarna hos folkgrupper under hela mänsklighetens historia. Detta släktträd råkar också återge en historia som inte är äldre än 4500 år. Sammantaget uppfyller dessa resultat evolutionisters obskyra men mångåriga uppställda krav och pekar framåt mot en kommande vetenskaplig revolution.

Om talaren

Nathaniel T. Jeanson tog sin grundläggande examen i molekylärbiologi och bioinformatik vid University of Wisconsin-Parkside, USA, och sin doktorsexamen i cell- och utvecklingsbiologi vid Harvard. Han utvecklade det biologiska forskningsprogrammet vid Institute for Creation Research och tjänstgör för närvarande som forskningsbiolog vid Answers in Genesis. Hans forskning har fokuserat på uppkomsten av flercelliga arter med särskilt tonvikt vid vår egen arts ursprung. På senare tid har han genom sin forskning avslöjat tidigare odokumenterade förhistoriska skeenden på de amerikanska kontinenterna, i subsahariska Afrika, i Fjärran Östern och i Stillahavsområdet. Jeanson har publicerat ett flertal banbrytande forskningsuppsatser inom sitt område. Han är även författare till Replacing Darwin: The New Origin of SpeciesReplacing Darwin Made Simple, och Traced: Human DNA’s Big Surprise.

Nathaniel Jeanson

Forskningsbiolog vid Answers in Genesis