Torbjörn Aronson (f. 1963) är professor i kyrkohistoria och rektor för Skandinavisk Teologisk Högskola. Han har under de senaste tio åren varit involverad i flera forskningsprojekt om nya församlingsplanteringar i Sverige och har en unik forskning med sig till detta minicampus.

Torbjörn Aronson